Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 12

Vybudovanie nosnej infraštruktúry bezpečného informačno-komunikačného systému FS SR - výzva na verejné pripomienkovanie

Finančná správa Slovenskej republiky (ďalej len „FS SR“) sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti „Vybudovanie nosnej infraštruktúry bezpečného informačno-komunikačného systému FS SR, ktorej cieľom je zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti informačno-komunikačného prostredia FS SR, vybudovanie nosnej infraštruktúry FS SR na monitoring, analýzu a aktívnu ochranu pred kybernetickými hrozbami, ako aj informačného systému na bezpečnú a monitorovanú manipuláciu s citlivými a utajovanými informáciami v elektronickej podobe.

Zámerom je, aby sa k tomuto strategickému dokumentu mohli vyjadriť všetky stavovské organizácie i ostatné subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii systémov verejnej správy.

Predkladaná štúdia FS SR v rámci OP Integrovaná infraštruktúra popisuje riešenie IS FS SR, ktoré prinesie:

  • efektívnejšiu prácu útvarov FS SR (znížením administratívneho zaťaženia a skrátením času potrebného na vykonávanie úkonov spojených s administratívnou bezpečnosťou pri manipulácii s citlivými a klasifikovanými informáciami),
  • vysokú kvalitu práce a pracovného prostredia pracovníkov (možnosť práce s citlivými a klasifikovanými informáciami od pracovného stola, možnosť využitia jednej pracovnej stanice na manipuláciu s informáciami rôzneho stupňa bezpečnostnej klasifikácie),
  • vyššiu úroveň informačnej a kybernetickej bezpečnosti v rámci procesov monitoringu a riadenia bezpečnostných incidentov a riadenia vonkajších aj vnútorných hrozieb.

Projekt vnímame ako veľmi dôležitý aj preto, lebo FS SR spracúva citlivé údaje takmer všetkých fyzických aj právnických osôb na Slovensku. Ochrana týchto údajov má pre nás preto veľmi vysokú prioritu.

Verejné pripomienkovanie štúdie sa uskutoční v pondelok 27. mája 2019 o 10:00 hod. v priestoroch zasadačky Finančného riaditeľstva SR (miestnosť č.425), Mierová 23, Bratislava

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti „Vybudovanie nosnej infraštruktúry bezpečného informačno-komunikačného systému FS SR“ zasielajte do 27. mája 2019 do 8.00 hod. prostredníctvom nižšie sprístupneného formulára na adresu: projekt.KyB@financnasprava.sk.

Kompletný materiál k štúdii uskutočniteľnosti „Vybudovanie nosnej infraštruktúry bezpečného informačno-komunikačného systému FS SR“ je dostupný na META IS [nové okno].

Dokument:

(21. 05. 2019)

Archív noviniek