Preskočiť na hlavný obsah

Pomery na východnej hranici sa menia

BRATISLAVA – 25.07.2023: „Vieme sa nejako dohodnúť?“ Takéto praktiky už na príslušníkov finančnej správy, ktorí strážia východnú hranicu s Ukrajinou neplatia. Presvedčila sa o tom cestujúca z Ukrajiny, ktorá počas štandardnej colnej kontroly neváhala vytiahnuť peňaženku s cieľom obísť platné právne predpisy. Službukonajúci príslušník však jej návrh odmietol, danú situáciu nahlásil a cestujúcej súd v superrýchlom konaní uložil peňažný trest za prečin podplácania verejného činiteľa.

Pomery na východnej hranici sa menia. Presvedčila sa o tom aj cestujúca z Ukrajiny prichádzajúca na Slovensko počas štandardnej kontroly na hraničnom priechode Vyšné Nemecké. Službukonajúci príslušník ju opakovane žiadal o predloženie dokumentov umožňujúcich vstup tovaru na colné územie Únie. Namiesto nich však vytiahla peňaženku a ponúkla mu 100 eur so slovami, „či sa vedia nejako dohodnúť“.

S týmito praktikami však nepochodila. Príslušník finančnej správy vzal jej pas, o vzniknutej situácii informoval svojho nadriadeného a predmetný skutok bol nahlásený sekcii inšpekcie a vnútornej kontroly na ďalšie konanie. Súd v superrýchlom konaní rozhodol, že spáchala prečin podplácania voči verejnému činiteľovi, za čo jej bol uložený peňažný trest vo výške 250 eur a uložil jej tiež trest v podobe prepadnutia veci, v danom prípade 100 eur, ktoré ponúkla ako úplatok. V prípade nezaplatenia peňažného trestu jej súd určil náhradný trest odňatia slobody vo výmere 30 dní.

Aj tento prípad je dôkazom toho, že finančná správa nielenže dbá na dodržiavanie platných colných predpisov, ale ani netoleruje korupciu v akejkoľvek podobe. Prijala viaceré opatrenia, aby sa neopakovali prípady z minulosti, kedy príslušníci finančnej správy dostali počas colnej kontroly „príspevok na kávu“, či využili „možnosť nejako sa dohodnúť“ s cestujúcimi.

Finančná správa pre tento účel posilnila nezávislosť a postavenie sekcie inšpekcie a vnútornej kontroly, zriadila internú linku na nahlasovanie protispoločenskej, resp. trestnej činnosti, spolupracuje výraznejšie s policajnými zložkami, zavedené boli personálne opatrenia v spôsobe riadenia organizačných útvarov, intenzívnejšie využíva psychofyziologické overenie pravdovravnosti, či už ako súčasť overovania spoľahlivosti príslušníkov finančnej správy, resp. ako efektívny nástroj v personálnej oblasti pri obsadzovaní kľúčových funkcií vo finančnej správe, realizuje viac inšpekčných kontrol zameraných na odhaľovanie, zisťovanie, dokumentovanie a preverovanie porušovania povinností príslušníkmi finančnej správy pri výkone štátnej služby na hraničných priechodoch.

Prijatý bol napríklad interný predpis upravujúci používanie súkromných prostriedkov mobilnej komunikácie na elektronickú komunikáciu a obmedzenie držby peňažnej hotovosti príslušníkov finančnej správy pri výkone štátnej služby na hraničných priechodoch v územnom obvode Colného úradu Michalovce. Prijatie systému kontrolných opatrení vyústilo k trestným stíhaniam 14 príslušníkov FS a odchodom ďalších 37 príslušníkov zo služobného pomeru.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 132 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež zvuková nahrávka [.mp3; 379 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(25. 07. 2023)

Archív noviniek