Preskočiť na hlavný obsah

Stanovisko k medializovaným informáciám o vývoze tovarov do Ruska

BRATISLAVA, 04.11.2022: Finančná správa si dovoľuje uviesť dnes medializované informácie v Denníku N na pravú mieru. Finančná správa odmieta tvrdenia, že zo Slovenska idú do Ruska nezákonne tovary, ktoré sú využívané na výrobu zbraní a je tak zásobárňou ruskej armády.  Colné orgány striktne pri kontrole tovarov dodržiavajú reštriktívne opatrenia a platnú legislatívu Európskej únie. V súčasnosti vyvážané tovary do Ruska, ktoré uvádza Denník N, nie sú tovarmi dvojakého použitia ani vojenským materiálom. Finančná správa je pripravená tieto skutočnosti podložiť relevantnými dôkazmi. 

Uvalené sankcie Európskou úniou sa týkajú vybraných komodít, či firiem nachádzajúcich sa na sankčnom zozname. Finančná správa pri prepúšťaní tovaru tieto pravidlá dodržiava a striktne je zabezpečená aj ich kontrola. Ložiská, stroje na výrobu častí pneumatík, či celé motory, ktoré uvádza Denník N, že mali byť predmetom vývozu, nepodliehajú reštriktívnym opatreniam a ani nie sú tovarmi dvojakého použitia podľa príslušných právnych predpisov. 

Vývoz výrobkov obranného priemyslu podlieha obchodno-politickým opatreniam v podobe vývozných a dovozných licencií, ktoré vydáva Ministerstvo hospodárstva SR. Finančná správa nedokáže ovplyvniť, či prepustený tovar exportovaný do príslušnej krajiny, v tomto prípade do Ruskej federácie, bude alebo nebude použitý pre účely tamojšej armády. Finančná správa nemá rovnako vplyv na obchodné styky uzatvorené medzi jednotlivými obchodnými spoločnosťami. Colné orgány SR sa pri prepúšťaní tovarov riadia príslušnou legislatívou, čo platí aj v prípade exportných firiem uvádzaných v článku Denníka N. V prípade, že sa nachádzajú na sankčnom zozname EÚ, alebo firma nemá potrebnú licenciu ( v prípade, že ide o tovar podliehajúci vydaniu licencie),  v takomto prípade nie je možné tovar prepustiť. Nie je tak pravdivé tvrdenie, že príslušníci finančnej správy pri prepúšťaní tovaru neoverujú, či je tovar dvojakého použitia alebo spadá pod výrobky obranného priemyslu. 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 124 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(04. 11. 2022)

Archív noviniek