Preskočiť na hlavný obsah

Vyjadrenie k medializovaným informáciám o „vzbure“ zamestnancov finančnej správy

BRATISLAVA, 10.09.2020: Finančná správa sa chce ostro ohradiť voči medializovaným informáciám, ktoré sa snažia navodiť dojem, že na finančnej správe dochádza k „vzbure zamestnancov pre personálne výmeny“.

V súvislosti s článkami, ktoré hovoria o akomsi liste zamestnancov finančnej správy prezidentke finančnej správy uvádzame, že vedenie finančnej správy žiadnym takýmto listom nedisponuje. Zmieňovaný list teda vedeniu finančnej správy vôbec doručený nebol.

Finančná správa vníma medializované informácie len ako snahu neférovo zasahovať do prebiehajúcich výberových konaní na vybraných členov manažmentu finančnej správy. Vedenie finančnej správy nemá žiadne informácie o medializovaných výhradách, nemá vedomosť o žiadnej „vzbure“, nakoľko všetci zamestnanci štandardne pracujú, svoju prácu poctivo odvádzajú a žiadne výhrady doteraz vedeniu finančnej správy v tomto smere neformulovali.

Finančná správa preto spochybňuje medializované informácie. Vedenie finančnej správy na čele s Danielou Klučkovou ako jej prezidentkou totiž za ostatné týždne navštívilo viaceré útvary finančnej správy po celom Slovensku, otvorene so zamestnancami diskutovalo a na týchto spoločných diskusiách im žiadne výhrady k téme výberových konaní neboli adresované.

Vedenie finančnej správy sa aktívne zaujíma o názory zamestnancov finančnej správy a vyzýva autorov zmieňovaného listu, ktorého existenciu finančná správa nevie potvrdiť, aby svoje prípadné výhrady formulovali priamo a neskrývali sa za informácie anonymne podsúvané médiám.

Finančná správa chce zároveň požiadať zástupcov mediálnej obce, aby sa nenechali zneužívať na dosiahnutie cieľov bližšie nešpecifikovanej skupiny ľudí, ktorí sa vydávajú za zamestnancov finančnej správy, a takýmto poľutovaniahodným spôsobom sa snažia ovplyvňovať personálnu politiku finančnej správy.

Na záver opakujeme: v prípade, ak má ktorýkoľvek zamestnanec finančnej správy záujem formulovať akékoľvek podnety, pripomienky či názory na prácu vedenia finančnej správy, nech tak spraví priamo a osobne. Vedenie finančnej správy je pripravené si ich vypočuť a diskutovať o nich tak, ako to dokazuje priamo na osobných stretnutiach so zamestnancami po celom Slovensku v ostatných týždňoch.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 274 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(10. 09. 2020)

Archív noviniek