Preskočiť na hlavný obsah

Vyjadrenie finančnej správy voči SaS

BRATISLAVA, 19.10.2018: Finančná správa sa ostro ohradzuje voči nepravdivým a manipulatívnym klamstvám, ktoré prezentovala SaS.

Prezentované informácie sa nezakladajú na pravdivých skutočnostiach. Finančná správa je síce viazaná daňovým tajomstvom, disponuje však dôkazmi, ktoré jednoznačne potvrdzujú, že ide o klamstvo. 

Iba podotýkame, že obchodníkom s investičným zlatom nevzniká v súvislosti s obchodovaním s touto komoditou nadmerný odpočet, nakoľko obchodovanie s investičným zlatom je oslobodené od DPH. Vyšetrovanie prezentovanej problematiky ani nepatrí do kompetencií KÚFS. 

Vyzývame účastníkov tlačovej besedy, aby si pred tým, ako začnú šíriť účelovo nepravdivé informácie, naštudovali príslušnú daňovú aj kompetenčnú legislatívu a dôrazne žiadame o vynechanie finančnej správy z účelových fabulácií. Prezentované informácie vnímame ako osobný, ničím nepodložený, útok na osobu riaditeľa KÚFS.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 194 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(19. 10. 2018)

Archív noviniek