Preskočiť na hlavný obsah

Bratislavskí colníci zabezpečujú plynulý výkon služby

BRATISLAVA – 22.04.2020: Bratislavskí colníci musia aj v čase pandémie koronavírusu zabezpečovať plynulý výkon služby. Osobné ochranné pracovné prostriedky, zvýšené hygienické opatrenia i upravené úradné hodiny sa stali súčasťou ich pracovného života. Hoci sú vystavení vysokému riziku ohrozenia vírusom, výkon služby nie je možné v tomto období obmedziť alebo úplne zastaviť.

Príslušníci Stanice Colného úradu (CÚ) Bratislava centrála vykonávajú v týchto dňoch zvýšené kontroly pri vstupe na Slovensko na hraničných priechodoch Jarovce a Bratislava/Berg. Zvýšený dohľad zabezpečujú nepretržite štyri dvojčlenné hliadky v štvorzmenných službách. Zavedeniu týchto posilnených kontrolných opatrení predchádzala informačná kampaň v spolupráci s pracovníkmi civilnej ochrany sekcie krízového riadenia rezortu vnútra a Policajného zboru SR v súvislosti s prevenciou pred respiračným ochorením COVID-19. Príslušníci finančnej správy na uvedených hraničných priechodoch spolupracujú s policajnými zložkami a armádou. 

CÚ Bratislava nevyhnutne zabezpečuje výkon služby aj na medzinárodnom letisku M. R. Štefánika. Pravidelné letecké spojenia sú síce od piatku 13. marca až do odvolania pozastavené, pre súkromné lety však tento zákaz neplatí. Colná kontrola  sa tak obmedzila na týchto cestujúcich a  lietadlá, ktoré prepravujú tovar, humanitárnu pomoc či zdravotnícky materiál. Rovnako pri repatriačných letoch, odchode a návrate vojakov zo zahraničných misií je potrebný dohľad príslušníkov finančnej správy.   

V  neštandardnom režime funguje i Pobočka CÚ Bratislava Pošta. Nakoľko Slovenská pošta, a. s. obmedzila pohyb osôb v ich priestoroch, colné konania sa vykonávajú len základe dokladov zaslaných elektronicky.  Vzhľadom na výpadok leteckej dopravy  pre pandémiu koronavírusu je predkladané menšie množstvo zásielok z Číny, no momentálne sa už situácia dostáva do normálnych koľají. Denne prejde rukami colníkov približne 30 000 zásielok z tretích krajín. Množstvo otázok riešia v súvislosti s objednávkami respirátorov či ochranných prostriedkov z Číny. Naši kolegovia vysvetľujú klientom, že takéto zásielky im nebudú zadržané a informujú ich o podmienkach, za ktorých je takýto tovar oslobodený od cla a dane.  

Administratívne útvary CÚ sú pre verejnosť uzatvorené, s výnimkou podateľne v určenom čase a miestnosti vyhradenej pre kontakt s verejnosťou.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 125 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež fotogaléria

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(22. 04. 2020)

Archív noviniek