Preskočiť na hlavný obsah

Vylepšili sme náš OpenData portál

BRATISLAVA – 08.02.2022: OpenData portál finančnej správy má viaceré novinky. Okrem nových datasetov pribudla aj anglická verzia portálu a na úvodnej strane sú návštevníkom k dispozícii nové grafy so zaujímavými štatistikami. Nejde však o posledné zmeny, finančná správa pripravuje aj ďalšie vylepšenia s cieľom priniesť, čo najviac dostupných dát pre verejnosť.

Transparentný OpenData portál finančnej správy sa teší rastúcej návštevnosti. Od jeho spustenia v novembri minulého roka ho navštívilo už viac ako 20 tisíc ľudí a prostredníctvom API rozhrania finančná správa odpovedala na takmer 700 tisíc požiadaviek. Cieľom finančnej správy je, aby portál poskytoval, čo najviac relevantných dát, ktoré budú v dostupnej a prehľadnej forme k dispozícii odbornej aj laickej verejnosti. Finančná správa preto neustále pracuje na zlepšovaní OpenData portálu a pripravila niekoľko noviniek.

Po novom je už dostupná aj anglická verzia, čím sú dáta k dispozícii aj zahraničným návštevníkom. Pribudli aj nové datasety. Ľudia sa môžu napríklad dozvedieť aký výkon vlani podalo call centrum finančnej správy, pribudli aj datasety zo štatistických údajov o weboch finančnej správy. Novinkou sú aj nové prehľadné grafy na úvodnej stránke portálu, na ktoré chce finančná správa špeciálne upozorniť a ktoré bude pravidelne obmieňať na základe zaujímavých dát, ktoré pribudli do datasetov.

Finančná správa zároveň zmenami reaguje aj na dopyty verejnosti. Ľudia môžu aj naďalej svoje otázky, či námety na zlepšenie posielať na emailovú adresu podnety@financnasprava.sk. Doteraz finančná správa dostala najviac podnetov na prelome rokov, kedy sprístupnila API rozhranie k informačným zoznamom z portálu finančnej správy. Odpovedala však aj na technické otázky návštevníkov portálu.

Aktuálnymi novinkami však úpravy na OpenData nekončia. Finančná správa plánuje pokračovať v tvorbe nových datasetov ako aj v rozširovaní existujúcich. Plánuje tiež pracovať na zlepšení grafickej vizualizácie hlavnej stránky, či zlepšiť responzívny dizajn pre mobilné zariadenia. Do budúcnosti by tiež malo pribudnúť rozšírenie informačných zoznamov prostredníctvom API rozhrania ako aj vylepšenie integrácií na databázy FS.

Dokument:

Informácia:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(08. 02. 2022)

Archív noviniek