Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Automatická výmena informácií štartuje

BRATISLAVA – 14.12.2015: Finančná správa začne prijímať informácie o zahraničných účtoch v bankách. Prijatý zákon je nástrojom boja proti daňovým únikom s cieľom eliminovať nenahlásené a nezdanené príjmy na nadnárodnej úrovni. Slovensko sa pripojilo k štátom, ktoré sa dohodli na zavedení povinnosti bánk hlásiť zahraničné účty domácim daňovým správam. Nová legislatíva nadobudne účinnosť 1. januára 2016. 

Zákon o výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní upravuje automatickú výmenu informácií o finančných účtoch medzi príslušným orgánom Slovenskej republiky a:

  •  príslušným orgánom členského štátu,
  •  zmluvným štátom Dohovoru o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach. 

Zabezpečuje jednotný prístup platný pre celú EÚ.

Automatická výmena informácií o finančných účtoch môže rovnako prebiehať aj na základe zmluvy uzavretej medzi EÚ a tretím štátom. 

Zabezpečuje aj vykonávanie Dohody medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými na zlepšenie dodržiavania medzinárodných predpisov v oblasti daní na základe dohody FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Dohoda FATCA je reakciou na právne predpisy Spojených štátov. Zaväzuje SR poskytovať Spojeným štátom informácie o účtoch určených amerických osôb vedených finančnými inštitúciami na území Slovenskej republiky prostredníctvom automatickej výmeny informácií. 

Záväzné termíny prijímania/odosielania informácií do/z FS pre účely FACTA:

  • do 30.06.2016 je FS povinná prijať informácie od bánk a finančných inštitúcií za roky 2014 a 2015,
  • do 30.09.2016 je FS povinná poskytnúť informácie Americkej daňovej správe. 

Výmena informácií bude prebiehať elektronicky vo formáte xml v požadovanej štruktúre raz ročne. 

Povinnosť hlásiť účty cudzincov do zahraničia budú od januára mať aj naše banky a iné finančné inštitúcie. Ak by zákon naše finančné inštitúcie nedodržiavali, finančná správa im môže uložiť pokutu až do výšky 10-tisíc eur. 

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 162 kB; nové okno]

(14. 12. 2015)

Archív tlačových správ