Preskočiť na hlavný obsah

Informacia k výpadku PFS - 28.03.2023

Vážení klienti,

ako sme Vás už informovali, finančná správa zaznamenala krátko pred polnocou 27.03.2023 do rána 28.03.2023 krátkodobý výpadok portálu finančnej správy.

Ak ste z tohto dôvodu zmeškali lehotu na podanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty, kontrolného výkazu, súhrnného výkazu, oznámenia o odvode z nadmerných príjmov resp. iných formulárov s lehotou na podanie do 27.3.2023 do 24.00 hod., potrebné je ich podať najneskôr do 29.03.2023. Na základe platnej legislatívy totiž platí, že ak daňový subjekt z dôvodov, ktoré vznikli na strane správcu dane, nemohol doručiť podanie do elektronickej podateľne v posledný deň lehoty, lehota sa považuje za zachovanú, ak je podanie doručené najbližší nasledujúci pracovný deň po odstránení prekážok na strane správcu dane.

Ospravedlňujeme sa za vzniknuté komplikácie.

(28. 03. 2023)

Archív tlačových správ