Preskočiť na hlavný obsah

Krátkodobý výpadok prihlasovania na PFS

Vážení klienti,

na portáli finančnej správy sme zaznamenali krátkodobý výpadok prihlasovania. Pracujeme na jeho odstránení. Na základe platnej legislatívy platí, že ak daňový subjekt z dôvodov, ktoré sú na strane správcu dane nemohol doručiť podanie do elektronickej podateľne v posledný deň lehoty, lehota sa považuje za zachovanú, ak je podanie doručené najbližší nasledujúci pracovný deň po odstránení prekážok na strane správcu dane. O odstránení problému vás budeme informovať.

Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme.

(28. 03. 2023)

Archív tlačových správ