Preskočiť na hlavný obsah

Vypnutie systému eTax

BRATISLAVA – 27. 12. 2013: Finančná správa dnes definitívne odstaví systém eTax. Posledné dni roku 2013 využijeme na premigrovanie dát z tohto systému na nový portál finančnej správy. Oficiálne spustenie nového portálu bude už o 4 dni, teda v prvý deň nového roka 2014.

Dnes je posledný deň, kedy je možné podať daňové priznanie prostredníctvom systému eTax. Ak potrebuje občan či podnikateľ podávať daňové priznania elektronicky aj počas víkendu, či na budúci týždeň v pondelok a utorok, odporúčame daňovníkom inštalovať si aplikáciu eDane. Tento spôsob bude fungovať nepretržite. Prostredníctvom aplikácie eDane je však možné podávať dokumenty až vtedy, keď má daňový subjekt dohodu o elektronickej komunikácii a príslušnú registráciu a autorizáciu pre elektronickú komunikáciu v systéme eTax, ktorú bolo možné vykonať len do 23. 12. 2013.

Od 1. januára 2014 spustí finančná správa nový portál, ktorý bude primárnou cestou pre elektronickú komunikáciu. Ak sa podnikatelia nestihli na povinnú elektronickú komunikáciu zaregistrovať pred sviatkami, túto možnosť opätovne spustíme s nábehom nového portálu.

Od 1. januára 2014 budú len elektronicky komunikovať:

a) všetci, ktorí sú platiteľom dane z pridanej hodnoty,

b) daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,

c) advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,

d) zástupca neuvedený v písmenách b) a c) za daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ktorého zastupuje pri správe daní.

Povinná elektronická komunikácia je od januára so každým správcom dane. Teda s daňovým aj s colným úradom.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 131 kB]

(27. 12. 2013)

Archív noviniek