Preskočiť na hlavný obsah

Výročná správa 2015

BRATISLAVA – 23.5.2016: Finančná správa zverejnila výročnú správu za rok 2015. Obsahuje štatistické údaje o výbere daní, ako aj základné informácie o činnosti finančnej správy a jej hospodárení.

Výročná správa pre nás predstavuje jeden z najdôležitejších informačných kanálov pre verejnosť. Je dôležitým prostriedkom, ktorým prezentujeme snahu o zabezpečenie čo najväčšej možnej transparentnosti a otvorenosti voči verejnosti. Vo vlastnom záujme ponúkame verejnosti komplexné a neskreslené informácie o činnostiach finančnej správy, hospodárení, ako aj ďalšie štatistické informácie.

Výročná správa o činnosti finančnej správy za rok 2015 obsahuje body:

  1. Identifikácia organizácie
  2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie
  3. Činnosti / produkty organizácie a ich náklady
  4. Rozpočet organizácie
  5. Personálne otázky
  6. Ciele a prehľad ich plnenia
  7. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v danom roku
  8. Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie

Finančná správa sa rozhodla vypracovať výročnú správu o činnosti za rok 2015 napriek tomu, že povinnosť vypracovávať a zverejňovať výročné správy rozpočtových organizácií bola zrušená uznesením vlády č. 198/2015.

Úplné znenie výročnej správy je k dispozícii na portáli finančnej správy v časti "Výročné správy FS".

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 122 kB; nové okno]

(23. 05. 2016)

Archív noviniek