Preskočiť na hlavný obsah

Výsledky kontrolnej akcie „Lyže“

BRATISLAVA – 20. 03. 2015: Počas februára a začiatkom marca colníci kontrolovali dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice v lyžiarskych strediskách. Zákon porušuje 40% prevádzok.   

Kontroly počas akcie „Lyže“ boli najmä na lyžiarske strediská a ostatné prevádzky určené na občerstvenie v blízkosti stredísk zimných športov (bufety, reštaurácie a pod.). Colníci si vydávanie bločkov overovali priamo na mieste formou kontrolného nákupu. 

Colníci  vykonali celkovo 266 kontrol. Z toho v 107 prípadoch zistili porušenia zákona, čo je cca 40%. Za zistené nedostatky uložili sankcie v celkovej výške 17 090 eur. 

Medzi najčastejšie porušenie pri kontrolách z oblasti ERP patrilo:

  • nezaevidovanie tržby v pokladnici,
  • nevydanie pokladničného dokladu,
  • vydanie pokladničného dokladu, ktorý nespĺňal náležitosti zákona,
  • nevyobrazenie vzorového pokladničného bločku pre zákazníka.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 134 kB]

(20. 03. 2015)

Archív noviniek