Preskočiť na hlavný obsah

Výsledky kontrolnej akcie „Leto“

BRATISLAVA – 17. 09. 2014: Počas letných mesiacov colníci aj daniari kontrolovali dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Výsledky nepotešili. Zákon napriek ohláseným kontrolám porušuje približne každá druhá prevádzka.

Kontroly počas akcie „Leto“ boli najmä na kúpaliskách, letných festivaloch či jarmokoch. Zamestnanci finančnej správy si vydávanie bločkov overovali priamo na mieste formou kontrolného nákupu.

Colníci počas leta vykonali celkovo 268 kontrol. Z toho v 156 prípadoch zistili porušenia zákona, čo je 58,21%. Za zistené nedostatky uložili sankcie v celkovej výške 51 863 eur. Najvyššia uložená pokuta bola vo výške 1 380 eur.

Kontrolóri z daňových úradov preverili 316 prevádzok, pričom v 143 prípadoch obchodník nedodržal zákon. Daňové úrady uložili sankcie v celkovej výške 33 780 eur. Najvyššia uložená sankcia bola 3 430 eur.

V rámci kontrolnej akcie zaistili košickí colníci 5 kusov nelegálnych fliaš s alkoholom. Šetrenie v tejto veci pokračuje.

Medzi najčastejšie porušenie pri kontrolách z oblasti ERP patrilo:

  • nezaevidovanie tržby v pokladnici,
  • nevydanie pokladničného dokladu,
  • vydanie pokladničného dokladu, ktorý nespĺňal náležitosti zákona,
  • nevyobrazenie vzorového pokladničného bločku pre zákazníka.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 105 kB]

(17. 09. 2014)

Archív noviniek