Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Nitrianski colníci vybrali viac ako minulý rok

NITRA – 08. 07. 2014: Nitrianski colníci v prvom polroku 2014 vybrali na cle, DPH a spotrebných daniach v porovnaní s obdobím prvého polroka 2013 o takmer 19 miliónov eur viac. Ide o finančné prostriedky, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu SR a časť z nich (75 % z cla) patrí do rozpočtu EÚ.

Colný úrad Nitra v prvom polroku 2014 odviedol do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a do rozpočtu EÚ viac ako 181 miliónov eur (181 290 805,22 eur). Oproti rovnakému obdobiu roku 2013 to znamená vyšší výber finančných prostriedkov o takmer 19 miliónov eur, čo predstavuje viac ako 10 % nárast.

Do konca júna 2014 prešlo cez ruky nitrianskych colníkov takmer 9 000 zásielok tovaru z tretích krajín. V rámci dovozu týchto zásielok občania a firmy podali 7 745 colných vyhlásení. Počet vyvezených zásielok, ktorými sa colný úrad zaoberal, je o niečo vyšší - ide približne o 9,5 tisíc colných vyhlásení. v súvislosti s colným dohľadom a daňovým dozorom bol zaistený alebo zabezpečený tovar v celkovej hodnote takmer 90 000 eur. Pri výkone následných kontrol po prepustení tovaru bol dovymeraný colný dlh vo výške viac ako 325 000 eur.

V oblasti správy spotrebných daní vykonali colníci 321 daňových kontrol a viac ako 1 200 miestnych zisťovaní, pričom bolo prijatých a spracovaných 698 daňových priznaní. Nitrianski colníci počas prvého polroka vykonali aj 522 cestných kontrol. Za šesť mesiacov preverili 14 897 motorových vozidiel. V rámci spolupráce s políciou, inšpekciou životného prostredia či inými zložkami štátnej a verejnej správy sa zúčastnili 113 spoločných kontrolných akcií, vrátane kontrol na úseku ochrany zdravia spotrebiteľa pri dovoze tovaru.

Porušenie colných a daňových predpisov zistili vo viac ako 700 prípadoch a uložili pokúty vo výške viac ako 130 000 eur. Najčastejším prípadom porušenia predpisov bolo porušenie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice zo strany obchodníkov.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 226 kB]

(08. 07. 2014)

Archív noviniek