Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 16

Na priechode Vyšné Nemecké – Užhorod vyššia kvalita služieb pre autobusovú prepravu

MICHALOVCE – 25.10.2019: Na slovensko–ukrajinskom cestnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké Užhorod budú dňom 28.10.2019 ukončené dočasné obmedzenia pre autobusovú dopravu, ktoré boli zavedené z dôvodu rekonštrukčných prác administratívnej budovy hraničného priechodu. Autobusová doprava sa bude vybavovať v štandardnom režime na pracoviskách osobnej dopravy. Po realizovaných úpravách čaká na cestujúcich využívajúcich autobusovú prepravu vyšší komfort.   

Colný úrad Michalovce oznamuje prepravcom, cestujúcim a podnikateľskej verejnosti, že od 28.10.2019 od 7:00 hod. sa ukončujú zmeny vo vybavovaní autobusovej prepravy na colnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké. Všetky autobusy sa budú opäť kontrolovať štandardne na pracoviskách osobnej dopravy, a to pri vstupe na Slovensko aj výstupe na Ukrajinu. Zmenou je však vyššia kvalita priestorov a zabezpečenie zvýšeného komfortu cestujúcim a to vďaka rekonštrukčným prácam, ktoré realizovala finančná správa.

Už v pondelok 28.10.2019 sa tak skončia dočasné obmedzenia zavedené od 3.6.2019, ktoré boli nevyhnutné z dôvodu prebiehajúcich rekonštrukčných prác na administratívnej budove.   

Rekonštrukciou priestorov finančná správa docielila, aby mali cestujúci využívajúci autobusovú prepravu zabezpečené podmienky zodpovedajúce moderným štandardom, ktoré zvýšia komfort vybavovania cestujúcich pri colných a pasových kontrolách na hranici.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 126 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež fotogaléria

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovým a colným  podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(25. 10. 2019)

Archív noviniek