Preskočiť na hlavný obsah

Slovenskí colníci poslali do Bruselu cenné exponáty

BRATISLAVA – 30. 5. 2013: Štyri jedinečné historické predmety, mapujúce dejiny colníctva na našom území, sú na výstave s názvom „Dvadsať rokov spoločného dedičstva a spoločného osudu“. Slávnostne ju otvoria 1. júna v belgickom Bruseli.

Výstava je v sídle Svetovej colnej organizácie (WCO) pri príležitosti 20. výročia založenia Medzinárodnej asociácie colných/daňových múzeí (IACM). Súčasťou asociácie je aj naše Múzeum colníctva. Hlavným cieľom výstavy je predstavenie a propagácia jednotlivých múzeí v členských krajinách asociácie.

V Bruseli nás reprezentuje československý colnícky mečík vz. 32, ktorý zberatelia onačili za najkrajšiu chladnú zbraň z obdobia prvej republiky. Ide o veľmi vzácny exponát, nakoľko ich je na celom svete zdokumentovaných iba okolo 70 zachovalých kusov. Mečík dlhý 41 a široký 10 centimetrov dostali úradníci colnej služby v Československu 1. októbra 1932 ako pobočnú zbraň k rovnošate. V Protektoráte Čechy a Morava sa používal až do roku 1939 a na Slovensku do roku 1945.

Ďalej sme prispeli na výstavu preukazmi na prestup štátnej hranice z roku 1984. Československá socialistická republika patrila do socialistického tábora a vybraní colníci mohli prekračovať štátnu hranicu len na základe špeciálneho preukazu, ktorý vydala Štátna bezpečnosť. Po roku 1989 boli preukazy väčšinou zlikvidované, preto tieto zachované kusy patria medzi vzácne dokumenty.

Unikátnym exponátom je aj kópia tabla z družby československých colníkov z rokov 1949 -1952. Bratislavskí a brnianski colníci sa stretávali pravidelne raz za rok v období od 1948 do 1980. Na bruselskej výstave, si budú môcť návštevníci pozrieť aj znaky colnej správy SR používané od 30. októbra 1998do 31. decembra 2006 a od 1. júna 2004.

Výstava bude pre verejnosť prístupná pol roka. Zúčastňuje sa na nej 18 členských múzeí z celého sveta a návštevníci si môžu pozrieť viac ako 50 exponátov.

(30. 05. 2013)

Archív noviniek