Preskočiť na hlavný obsah

Vývoz osobných áut na Ukrajinu iba cez Ubľu

Michalovce – 12.05.2022: Vyviezť osobné autá na prevozných značkách fyzickými osobami na Ukrajinu je možné výlučne len cez hraničný priechod Ubľa – Malyj Bereznyj. Dôvodom je zmena legislatívy na ukrajinskej strane. Finančná správa s cieľom zabezpečiť čo najplynulejšie colné konanie upozorňuje vývozcov, že pred príchodom na hraničný priechod je potrebné, aby mali vybavené všetky colné formality. 

Colný úrad Michalovce informuje verejnosť, že v súvislosti s vývozom jazdených osobných áut zakúpených na území Európskej únie, došlo na ukrajinskej strane k zmene ich legislatívy. Ukrajinské orgány umožňujú dovoz týchto automobilov iba cez jeden hraničný priechod na slovensko-ukrajinskej štátnej hranici, a to Ubľa – Malyj Bereznyj. 

V tejto súvislosti finančná správa očakáva v najbližších dňoch na hraničnom priechode zvýšený nápor. S cieľom zabezpečiť čo najplynulejšie colné konanie, preto vývozcov upozorňuje, že colné formality musia mať vybavené ešte pred príchodom na hraničný priechod. Vyvážené automobily fyzickými osobami totiž podliehajú colnému konaniu. To je možné uskutočniť na ktorejkoľvek vnútrozemskej pobočke colného úradu, kde vývozca môže podať vývozné colné vyhlásenie. Celý proces podania colného vyhlásenia je možné urýchliť kontaktovaním akejkoľvek špedičnej organizácie. Všetky potrebné informácie k colnému konaniu nájde verejnosť portáli finančnej správy. [ nové okno]

Slovenské colné orgány nemajú vplyv na colné konanie a registračný proces na ukrajinskej strane. Príslušníci finančnej správy vybavujú tieto automobily na hraničnom priechode Ubľa v dvoch jazdných pruhoch. Všetky ostatné osoby, dopravné prostriedky aj humanitárna pomoc prestupujúce štátnu hranicu cez tento hraničný priechod sú po vstupe do colného priestoru vybavované priebežne.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 119 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(12. 05. 2022)

Archív noviniek