Preskočiť na hlavný obsah

Výzvy k registrácii na elektronickú komunikáciu subjekty neignorujú

BRATISLAVA, 08.01.2019: Informačná kampaň finančnej správy o povinnosti elektronickej komunikácie má význam. Počet registrovaných subjektov sa zo dňa na deň zvyšuje. Aktuálne je na elektronickú komunikáciu s finančnou správou zaregistrovaných viac ako 603 000 daňových subjektov.  

Finančná správa sa neustále snaží posilňovať informovanosť o elektronickej komunikácii. Fyzickým osobám podnikateľom rozposlala v decembri 2018 listy s výzvou na registráciu. Takýmto spôsobom oslovila viac ako 50 000 daňových subjektov, ktoré ešte stále nemali zriadenú schránku na portáli finančnej správy. Informácie o elektronickej komunikácii rozdistribuovala v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR aj na klientske centrá a okresné úrady.

Vďaka intenzívnej informačnej kampani sa počet registrácií neustále zvyšuje. K 7.januáru eviduje finančná správa už 603 569 zaregistrovaných daňových subjektov. Začiatkom decembra 2018 ich bolo 576 000. Len za posledný mesiac si tak svoju povinnosť splnilo viac ako 27 000 daňových subjektov.

Subjekty, ktoré sa ešte nezaregistrovali na elektronickú komunikáciu s finančnou správou, bude finančná správa prostredníctvom daňových úradov a call centra oslovovať počas prvých mesiacov nového roka aj telefonicky. Cieľom týchto aktivít je podporiť priebežnú registráciu daňových subjektov, v snahe vyhnúť sa v čo najväčšej miere registrujúcim sa na poslednú chvíľu - v posledných marcových dňoch. 

Fyzické osoby podnikatelia, ktorým od júla 2018 vznikla povinnosť elektronickej komunikácie, by už viac nemali odkladať registráciu a autorizáciu na portáli finančnej správy. Na papierové podanie už nebude možné prihliadať a blížia sa dôležité termíny. Už v januári 2019 ide o termín pre podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel, v marci pre podanie daňového priznania k dani z príjmu.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 291 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(08. 01. 2019)

Archív noviniek