Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 15

Výzvy finančnej správy subjekty neignorujú

BRATISLAVA – 27.07.2018: Počet subjektov, ktoré prestali poskytovať zakázanú ponuku po zaslaní výzvy a pred zaradením do zoznamu zakázaných webových sídiel s nelegálnym hazardom, sa zvyšuje. Finančná správa v súčasnosti eviduje 183 prevádzkovateľov, ktorí týmto spôsobom ukončili nelegálnu činnosť. Finančná správa kontroluje v tejto súvislosti aj banky.

Zamestnanci finančnej správy podnikli náležité opatrenia už voči 466 webovým sídlam, pričom 19 subjektov prestalo poskytovať službu ešte pred oficiálnym zaslaním výzvy. Subjekty, ktorým bola zaslaná oficiálna výzva, majú 10 dní na to, aby nelegálnu činnosť ukončili, pričom na základe výzvy tak urobilo už 183 z nich.

Súd na základe žiadosti finančnej správy vydal už 13 príkazov na zamedzenie vykonania platobnej operácie v prospech účtov nelegálnych prevádzkovateľov a 86 príkazov na zamedzenie prístupu k webovému sídlu s nelegálnym obsahom.

Kontrolóri vykonávajú dozory aj v bankových inštitúciách. Jednu z nich navštívili napríklad v uplynulých dňoch, a to v rámci pravidelného výkonu dozoru nad dodržiavaním povinností vyplývajúcej banke z príkazu súdu. Kontrolovali, či banka zamedzila vykonanie platobnej operácie, alebo inej platobnej služby v prospech účtu uvedeného v príkaze súdu. Zamestnanci finančnej správy neidentifikovali nedostatky.

Kontrola nelegálneho hazardu sa dostala do kompetencie finančnej správy na základe novely zákona o hazardných hrách, ktorá upravila podmienky dozoru nad poskytovaním internetových hazardných hier. Prvý prehľad webových sídiel zverejnila finančná správa v júli minulého roku. Vtedy sa v ňom nachádzalo 10 webstránok. V súčasnosti je v zozname 199 webových sídiel s nelegálnym hazardom. Finančná správa z neho vyradila už 46 subjektov z dôvodu ukončenia poskytovania zakázanej ponuky.

Za prevádzkovanie zakázaných ponúk môže byť uložená pokuta až do výšky 500 000 eur. Zoznam prevádzkovateľov nelegálneho hazardu [.pdf; 175 kB; nové okno] na internete je verejne dostupný na portáli "Úradu pre reguláciu hazardných hier" [nové okno].

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 123 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(27. 07. 2018)

Archív noviniek