Preskočiť na hlavný obsah

V prevádzkach s občerstvením vydávali zákazníkom falošné doklady

ŽILINA – 01.04.2022: Žilinskí príslušníci finančnej správy zaistili v dvoch prevádzkach s občerstvením štyri registračné pokladnice. Časť pokladničných dokladov, ktoré na predajných miestach odovzdávali klientom, neprechádzala do evidencie registrovaných dokladov, čím dochádzalo ku kráteniu daní.  

Priebežné kontroly, ktoré od začiatku roka vykonali žilinskí príslušníci finančnej správy, odhalili viac ako 50 porušení spojených s nedodržiavaním predpisov o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Zodpovední zamestnanci najčastejšie neevidovali tržby v registračnej pokladnici alebo neodovzdávali pokladničné doklady. 

V dvoch prevádzkach, kde si mohli zákazníci kúpiť občerstvenie, si príslušníci finančnej správy na prijatých pokladničných dokladoch všimli, že neobsahujú základné náležitosti ako unikátny identifikátor, čitateľný QR ani overovací kód podnikateľa. Kontroly v prevádzkach vykonali viackrát. Niekedy dostali plnohodnotný doklad inokedy nie. Hlbším preverením v systémoch zistili, že v evidencii zaregistrovaných dokladov sa nachádzajú len tie správne s QR kódom a neúplné v nej chýbajú. 

Na oboch predajných miestach príslušníci finančnej správy zaistili registračné pokladne a poslali ich na expertízu, ktorá by mala odhaliť podrobnosti o zaznamenaných platbách. Podľa predbežných zistení je počet nezaevidovaných tržieb viacnásobne vyšší oproti zodpovedne zdaneným a zaevidovaným. 

V prípade preukázania podozrenia zo spáchania správneho deliktu hrozí porušovateľom pokuta.   

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 126 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(01. 04. 2022)

Archív noviniek