Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
9

Začali sa „Týždne elektronickej komunikácie“

BRATISLAVA – 18. 11. 2013: Dnes sa na daňových úradoch začali „Týždne elektronickej komunikácie“. Počas dvoch týždňov bude špeciálna pozornosť venovaná každému, kto si príde popísať alebo obnoviť dohodu o elektronickej komunikácii. 

Od nového roka by mal mať každý platca DPH dohodu o elektronickej komunikácii podľa zákona č. 563/2009 alebo dohodu o komunikácii so zaručeným elektronickým podpisom. S daňovým či colným úradom bude totiž možné komunikovať už len elektronicky. Finančná správa preto vyzýva podnikateľov, aby si prišli podpísať dohody o elektronickej komunikácii alebo si zriadili zaručený elektronický podpis.

Od 1. januára 2014 sa pre niektorých podnikateľov mení spôsob komunikovania s finančnou správou.

Povinnosť komunikovať len elektronicky mať budú po novom:

a) všetci, ktorí sú platiteľom dane z pridanej hodnoty,
b) daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
c) advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
d) zástupca neuvedený v písmenách b) a c) za daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ktorého zastupuje pri správe daní.

Podpis dohody je bezplatný. Počas „Týždňov elektronickej komunikácie“ budú na úradoch zriadené špecializované pracoviská, kde túto agendu vybavia podnikatelia bez čakania. Dohoda je zverejnená na www.drsr.sk v časti elektronická komunikácia – podmienky využívania AES v bode A) b. Vyplnenú dohodu spolu s pôvodným registračným formulárom je potrebné predložiť na miestne príslušný daňový úrad.

Podnikateľom, ktorí majú uzatvorenú len dohodu o elektronickej komunikácii podľa zákona č. 511/1992, odporúčame prísť si čo najskôr uzatvoriť dohodu podľa novšieho zákona. Dohody podľa zákona z roku 1992 totiž koncom roka 2013 prestanú platiť. Finančná správa im oznámenie o vypovedaní zmluvy pošle v nasledujúcich dňoch a to mailom aj písomne. Odporúčame daňovým subjektom, aby si vykonanie uvedenej zmeny nenechávali na poslednú chvíľu. Od januára 2014 totiž už platcovia DPH nebudú môcť posielať dokumenty inak ako elektronicky.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 135 kB]

(18. 11. 2013)

Archív tlačových správ