Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Pri záchyte cigariet pomohol aj služobný pes

Rudlov/Bratislava – 31.01.2018: Colníci Kriminálneho úradu finančnej správy pri domovej prehliadke na východe Slovenska našli viac ako 68 000 ks cigariet a takmer 3 kg tabaku, ktoré neboli označené kontrolnou známkou. Finančný únik na spotrebnej dani vyčíslili na takmer 7 000 eur. Pri akcii boli zadržané 3 osoby. 

Včera (30.januára) vo večerných hodinách prehľadali colníci Kriminálneho úradu finančnej správy bytové a nebytové priestory v obci Rudlov (okres Vranov nad Topľou). Na akcii zameranej na záchyt tabaku a tabakových výrobkov sa podieľal aj služobný pes z Colného úradu Prešov, ktorý je na vyhľadávanie tabaku a tabakových výrobkov určený. Pri prehliadke našli 68 600 ks cigariet značky Jin Ling, avšak bez označenia platnou kontrolnou známkou Slovenskej republiky, rovnako ako 2,7 kg tabaku, taktiež bez označenia kontrolnou známkou. Poverený pracovník finančnej zadržal pri akcii 3 osoby. V súčasnosti prebiehajú ďalšie procesné úkony. Prípad prevzal vyšetrovateľ finančnej správy. 

V uvedenom prípade vzniklo podozrenie z porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru v zmysle § 279 Trestného zákona č.300/2005 v platnom znení. Finančný únik na spotrebnej dani z tabakových výrobkov a tabaku predstavuje sumu 6 908,27 eur.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 199 kB; nové okno]

  

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 2,66 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(31. 01. 2018)

Archív noviniek