Preskočiť na hlavný obsah

Historicky najväčší záchyt falzifikátov elektronických cigariet

 ŽILINA – 30.04.2024: Množstvo škatúľ s umelými kvetmi a 23 250 kusmi falzifikátov elektronických cigariet objavili príslušníci finančnej správy v obci Novoť v dodávke smerujúcej do Poľska. Vodič čínskej národnosti nevedel poskytnúť k tovaru žiadne informácie ani doklady o jeho nadobudnutí. Ide o doteraz najväčší záchyt tohto druhu na Slovensku. 

Príslušníci finančnej správy pri kontrole dopravných prostriedkov v obci Novoť zastavili dodávku smerujúcu do Poľska. Vodič, ktorý bol čínskej národnosti, na vyzvanie sprístupnil batožinový priestor, kde sa nachádzalo väčšie množstvo krabíc. Čiastočná kontrola ukázala, že sú naplnené umelými kvetmi. Podrobnejšou prehliadkou ložného priestoru dodávky príslušníci finančnej správy zistili, že obsahom niektorých škatúľ sú aj elektronické cigarety označené ochrannou známkou, pričom viacerými prvkami vykazovali znaky napodobenín. Po sčítaní sa ich celkový počet vyšplhal na číslo 23 250 kusov.   

Vodič nepredložil požadované nadobúdacie doklady od prepravovaného tovaru a nemal žiadne ani bližšie informácie o ňom. Nevedel, kto je jeho majiteľom a ani to, pre koho je tovar určený. Uviedol, že ho mal doviesť do Varšavy.  Príslušníci finančnej správy požiadali držiteľa ochrannej známky o vyjadrenie k podozreniu z porušenia práv duševného vlastníctva pri prevážaných veciach. Po potvrdení, že ide o napodobeniny, boli elektronické cigarety s rôznymi príchuťami zaistené. V histórii Slovenska je záchyt tohto druhu zatiaľ najväčší. 

Škoda, ktorá by držiteľovi známky vznikla uvedením tovaru na trh, bola vyčíslená na 268 420 eur. Nevyčísliteľná je však možná ujma na zdraví, ktorú riskujú potenciálni používatelia takýchto falzifikátov.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 127 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(30. 04. 2024)

Archív noviniek