Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W8

Záchyt neoznačených cigariet v Kapušanoch

PREŠOV - 21. 04. 2015: Uplynulý piatok zadržali prešovskí colníci v Kapušanoch pri Prešove cigarety, ktoré neboli označené žiadnou kontrolnou známkou. Išlo o 106 000 kusov cigariet. Únik na spotrebnej dani bol vyčíslený na 10 037 eur. 

Ako uviedla hovorkyňa CÚ Prešov Renáta Kravcová, colníci Colného úradu Prešov vykonávali dňa 17.04.2015 v obci Kapušany kontrolu zameranú na dozor nad držbou a pohybom tovaru podliehajúceho spotrebným daniam. Počas tejto činnosti v čase o 17:40 hod.  spozorovali osobné motorové vozidlo ŠKODA OCTAVIA  s prešovkým evidenčným číslom odstavené na  parkovisku. Vozidlo bolo plne naložené kartónovými krabicami. Z uvedeného dôvodu hliadka skontrolovala vodiča, ktorý priznal, že v uvedených krabiciach sa nachádzajú cigarety. Colníci pristúpili ku kontrole vozidla, pričom bolo zistené, že okrem  103 200 kusov voľne ložených cigariet, ktoré neboli označené žiadnou kontrolnou známkou, sa vo vozidle nachádzajú aj  kartónové obaly, ktoré podľa vyjadrenia vodiča boli určené na balenie cigariet.  Cigarety boli údajne určené pre jeho vlastnú spotrebu, ich pôvod a spôsob nadobudnutia však vodič nevedel preukázať. Nakoľko ďalším preverovaním bolo zistené, že predmetná osoba prevádzkuje bar, colníci skontrolovali aj uvedenú prevádzku, kde v skladovacích priestoroch bolo nájdených ďalších 2 800 kusov cigariet. Spolu  bolo zabezpečených 106 000 kusov  cigariet  v dĺžke tabakového povrazca do 80 mm vrátane. 

Finančný únik na predmetné množstvo cigariet predstavuje čiastku 10 037 eur. 

Keďže v tomto prípade vzniklo podozrenie zo spáchania trestného činu podľa § 279 Trestného zákona pre porušovanie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru, na miesto bol privolaný vyšetrovateľ KÚFS SR, ktorý vykonal potrebné úkony. V prípade dokázania viny hrozí páchateľovi trest odňatia slobody na 1 až 5 rokov.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 200 kB; nové okno]

(21. 04. 2015)

Archív tlačových správ