Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 15

Záchyt neoznačených cigariet

PREŠOV - 05. 12. 2014: Uplynulú noc zadržali prešovskí colníci v katastri obce Tuhriná cigarety, ktoré neboli označené slovenskou kontrolnou známkou. Išlo o 20 000 kusov ukrajinských cigariet. Únik na spotrebnej dani bol vyčíslený na takmer 2 000 eur.

Ako uviedla hovorkyňa CÚ Prešov Renáta Kravcová, colníci Colného úradu Prešov vykonávali dňa 04.12.2014 v katastri obce Tuhriná kontrolu zameranú na dozor nad držbou a pohybom tovaru podliehajúceho spotrebným daniam. Počas tejto činnosti v čase o 21.30 hod.  spozorovali za obcou Tuhrina osobné motorové vozidlá, ktoré boli odstavené na tráve vedľa cesty. Z jedného z vozidiel boli vykladané presne neidentifikované krabice. Colníci pristúpili ku kontrole predmetných vozidiel pričom objavili 2 krabice, v ktorých sa nachádzalo spolu 20 000 kusov cigariet  v dĺžke tabakového povrazca do 80 mm vrátane. Predmetné spotrebiteľské balenia cigariet neboli označené žiadnou kontrolnou známkou.

Vodič jedného z vozidiel s košickou poznávacou značkou priznal, že spotrebiteľské balenia cigariet prevzal od osoby, ktorú pozná z videnia.  Táto osoba mu ponúkla 50 eur za prevoz cigariet z Keceroviec do Tuhrinej. Nakoľko je 38 ročný Košičan vo finančnej tiesni, túto ponuku prijal. Svoj čin oľutoval a sľúbil, že sa to už nebude opakovať. 

Finančný únik na predmetné množstvo cigariet predstavuje čiastku 1 880 eur.

Keďže v tomto prípade vzniklo podozrenie zo spáchania trestného činu podľa § 279 Trestného zákona pre porušovanie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru, na miesto bol privolaný vyšetrovateľ KÚFS SR, ktorý vykonal potrebné úkony. V prípade dokázania viny hrozí páchateľovi trest odňatia slobody od šesť mesiacov do 3 rokov.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 138 kB]

(05. 12. 2014)

Archív noviniek