Preskočiť na hlavný obsah

Viacero úspešných záchytov na východnej hranici

MICHALOVCE – 31.05.2021: Nielen cigarety a alkohol, ale aj jantár či predmety historickej hodnoty. Aj takýto tovar sa pokúšajú prepašovať ľudia cez hranicu. Príslušníci finančnej správy z Colného úradu Michalovce v uplynulom týždni zaznamenali až 19 prípadov porušení colných a daňových predpisov. Podarilo sa im tak zabrániť nielen možnému úniku na cle a daniach, ale zároveň prispeli aj k ochrane spotrebiteľov a vnútorného trhu.

Cigarety, marihuana, alkohol, textil porušujúci práva duševného vlastníctva, jantár, pravoslávne ikony, predmety historickej hodnoty, palety, pesticídy, insekticídy. Tovar, ktorý sa cestujúci pokúšajú prepraviť cez štátnu hranicu, je rôznorodý. Niektorý povolený, iný nie alebo podliehajúci zákazom a obmedzenia či množstevným limitom.

V uplynulom týždni zaznamenali ozbrojení príslušníci finančnej správy z Colného úradu Michalovce 19 porušení právnych predpisov. Celkovo evidovali 15 prípadov na hraničných priechodoch a ďalšie 4 v územnom obvode, pričom 13-krát to bol pokus o prepašovanie cigariet a alkoholu v batožine cestujúcich. Zaznamenali jeden veľký prípad zachytených 340 tisíc kusov cigariet na železnici pod nákladom železnej rudy a jeden pokus o nezákonný dovoz nedovolených fungicídov a insekticídov i zaistenie drevených paliet. Vo vnútrozemí v rámci výkonu miestnych zisťovaní zameraných na kontrolu elektronických registračných pokladníc zaznamenali príslušníci FS tiež tri prípady porušenia daňových predpisov, keď predávajúci nezaevidovali tržby do registračnej pokladnice.

Okrem už „tradičných“ komodít, akými sú cigarety a alkohol, zaujal prípad pokusu ukrajinského vodiča kamióna, ktorý sa v piatok tesne po polnoci cez hraničný priechod Vyšné Nemecké pokúsil na územie Slovenska prepašovať u nás nedovolené prípravky na ochranu rastlín. Príslušníkom FS sa podarilo odhaliť 9 litrov fungicídov ukrytých v kabíne kamióna pod posteľou a 60 kg práškových insekticídov ukrytých v bočných odkladacích priestoroch a vonkajšej zadnej časti kabíny. Tieto prípravky pritom nemajú na území SR autorizáciu Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave (ÚKSÚP). Išlo tak o nezákonný dovoz. Prípad bol odovzdaný vyšetrovateľovi Kriminálneho úradu finančnej správy, ktorý voči ukrajinskému vodičovi začal trestné stíhanie z prečinu porušovania predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou. Prípad bol realizovaný v super rýchlom konaní a Ukrajincovi bol súdom uložený trest vyhostenia z územia SR na dobu 30 mesiacov.

Nejde pritom o jediný úspešný záchyt príslušníkov FS. Na hraničnom priechode Vyšné Nemecké bolo v dvoch prípadoch pozastavené prepustenie do navrhovaného colného režimu 871 kusov drevených paliet, pri ktorých je dôvodné podozrenie z porušovania práv duševného vlastníctva. V prípade, že sa podozrenie potvrdí, bude tento tovar zničený, resp. poskytnutý na humanitárne účely.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(31. 05. 2021)

Archív noviniek