Preskočiť na hlavný obsah

Zaistili sme podozrivú športovú obuv

NITRA – 20.09.2021: Ozbrojení príslušníci Colného úradu Nitra zaistili 1.740 párov športovej obuvi známej značky. Vzniklo pri nich podozrenie z porušovania duševného vlastníctva. Cena originálnych výrobkov na domácom trhu by predstavovala sumu cca. 130.500 eur.

Príslušníci z Colného úradu Nitra minulý týždeň vykonávali v katastrálnom území mesta Šahy cestné kontroly. Bolo zastavené vozidlo zn. Mercedes Sprinter, ktoré viedol rumunský vodič. Tento nevedel uviesť aký tovar sa nachádza v ložnom priestore a ani podľa predložených dokladov sa nedal tovar identifikovať.

Fyzickou kontrolou bolo zistené, že vo vozidle v kartónových krabiciach sa nachádza tovar, pri ktorom vzniklo podozrenie z porušovania práv duševného vlastníctva k ochrannej známke SALOMON AS. Cena originálnych výrobkov na domácom trhu by predstavovala sumu cca 130.500 eur.

O osude zaisteného tovaru teraz rozhodne držiteľ ochrannej známky, ktorý má možnosť vyjadriť sa do 10 pracovných dní, či chcú vo veci konať a akým spôsobom. Možnosti sú dve – buď dohodou, kedy sa tovar zlikviduje, alebo môže držiteľ ochrannej známky dať podnet na súd. Ten následne rozhodne, či ide o falzifikáty a ako sa má ďalej postupovať .

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 123 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež fotogaléria

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(20. 09. 2021)

Archív noviniek