Preskočiť na hlavný obsah

Zaistené cigarety

Sobrance – 25.08.2022: V dopoludňajších hodinách zaregistrovali hliadky Oddelenia hraničnej kontroly (OHK) PZ  Zboj a Mobilnej zásahovej jednotky PZ v pôsobnosti Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície (RHCP) Sobrance v súčinnosti s príslušníkmi Kriminálneho úradu Finančnej správy (KÚ FS) pobočka Východ Košice pohyb štyroch osôb v lesnom poraste v katastrálnom území obce Zboj, časť Bystrá, okres Snina. 

Osoby niesli na chrbtoch balíky obalené fóliou.  Po výzve policajtov, aby zastavili, odhodili balíky na zem a pokúsili sa o útek. Tri osoby boli zadržané, štvrtá unikla v smere na územie Ukrajiny a nepodarilo sa ju vypátrať. Jednalo sa o štátnych príslušníkov Ukrajiny. Šetrením bolo zistené, že uvedení cudzinci prekročili vonkajšiu hranicu z Ukrajiny do SR neoprávnene mimo hraničný priechod, čím sa dopustili priestupku podľa zákona o pobyte cudzincov. 

V zaistených balíkoch sa nachádzalo spolu 100 000 ks  (500 kartónov) cigariet zn. JIN LING bez kontrolných známok na označenie tovaru. 

Colný dlh bol príslušníkmi colného úradu vyčíslený na sumu  16.653,60 EUR. 

Prípad aj osoby prevzal v zmysle vecnej  a miestnej príslušnosti vyšetrovateľ Kriminálneho úradu Finančnej správy (KÚ FS), pobočka Východ Košice pre podozrenie z porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru. V popoludňajších hodinách boli osoby eskortované do CPZ OO PZ Snina z dôvodu ďalšej realizácie prípadu.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 125 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež fotogaléria

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(25. 08. 2022)

Archív noviniek