Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Zaistenie značkového tovaru na Colnom úrade Nitra

Na pobočke Colného úradu v Nitre bolo pri výkone colnej kontroly zistené podozrenie, že obuv označená reprodukciou ochrannej známky GUCCI, dovážaná z Číny na trh Európskej únie, vykazovala znaky falzifikátov. V súlade s európskymi a národnými colnými predpismi bolo z uvedeného dôvodu zaistených 3 578 párov tejto obuvi a táto skutočnosť bola oznámená zástupcovi oprávnenej osoby, ktorý vyčíslil odhadovanú škodu, ktorá by bola spôsobená predajom týchto výrobkov ako originálnych, na viac ako 1,6 milióna eur.

V ďalšom konaní, ak súd právoplatne rozhodne o tom, že zaistený tovar porušuje práva duševného vlastníctva, bude tento tovar zničený pod colným dohľadom, alebo môže byť v súlade s colnými predpismi bezodplatne poskytnutý na humanitárne účely t. z. že môže byť prevedený do správy alebo vlastníctva zariadení sociálnych služieb, zdravotníckych zariadení alebo neziskových organizácií poskytujúcich starostlivosť v týchto zariadeniach.

V prípade, ak bude preukázané porušenie predpisov v oblasti práv duševného vlastníctva, môže byť právnickej osobe, ktorá sa porušenia dopustila, udelená sankcia prepadnutia tovaru a pokuta podľa rozsahu spôsobenej škody až do maximálnej výšky 132 775,67 eura.

(27. 03. 2013)

Archív tlačových správ