Preskočiť na hlavný obsah

Zaistili takmer 1,5 tony tabaku

BRATISLAVA/PREŠOV - 26. 01. 2015: Z Poľska do Popradu sa snažil muž previezť až 1 400 kilogramov tabaku. 45-ročný Ukrajinec bol údajne oslovený neznámym mužom s otázkou, či si nechce zarobiť 50 eur. Keď súhlasil, neznámy muž ho prepravil iným dopravným prostriedkom k motorovému vozidlu talianskej značky, dal mu kľúče od vozidla a prikázal dopraviť tabak do Popradu.

Tento týždeň zabezpečili príslušníci Pobočky Kriminálneho úradu Východ Košice v súčinnosti s colníkmi Colného úradu Prešov tabak, ktorý bol prepravovaný úžitkovým autom. Vozidlo bolo evidované v Poľskej republike a riadil ho občan Ukrajiny. Vodič vozidla nevedel na výzvu colníkov predložiť k prepravovanému tabaku žiadne nadobúdacie a prepravné doklady. Z prepravovaného tabaku boli colníkmi odobraté vzorky za účelom expertízneho skúmania. V prípade, že výsledky expertízy potvrdia, že ide o tabak ktorý podlieha spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov, únik na spotrebnej dani by predstavoval sumu 99 554 eur.

Finančný únik na predmetné množstvo tabaku predstavuje čiastku 99 554 eur.

V prípade kladného výsledku expertízneho skúmania tabaku, je držiteľ tovaru (vodič) povinný podať daňové priznanie, pričom v prípade nepodania daňového priznania mu bude vzniknutá spotrebná daň dorubená. Daňová povinnosť vzniká dňom zistenia tabakových výrobkov, ktoré sa nachádzali u tejto osoby a uvedená osoba nevie preukázať pôvod, alebo spôsob tabakových výrobkov v súlade so zákonom 106/204 Z.z., a to bez ohľadu na to, či nakladala s týmito tabakom ako s vlastným. Ak držiteľ tovaru nepodá do 3 dní daňové priznanie a nezaplatí spotrebnú daň, vec bude postúpená vyšetrovateľovi Pobočky KUFS Východ Košice ako podozrenie zo spáchania trestného činu skrátenia dane a poistného podľa § 276 Trestného zákona.

V prípade dokázania viny hrozí páchateľovi trest odňatia slobody od 4 do 10 rokov.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 141 kB; nové okno]

(30. 01. 2015)

Archív noviniek