Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Novinky v zákone o ERP – uchovávanie údajov

BRATISLAVA – 30. 10. 2013: Údaje z registračnej pokladne je potrebné uchovávať 5 alebo 10 rokov. Lehoty stanovuje novela zákona, ktorá bude platiť od 1. januára 2014. Všetky novinky, ktoré zákon zavádza, smerujú k zníženiu krátenia prijatých tržieb a v konečnom dôsledku k zníženiu únikov na daniach.

Podnikateľ má uchovávať dátové médiá s uloženými kontrolnými záznamami a obsahom vybranej fiskálnej pamäte do lehoty na zánik práva vyrubiť daň. Spravidla ide o dobu 5 rokov. V prípade ak správca dane vykonal úkon, napríklad začal u podnikateľa daňovú kontrolu, údaje je subjekt povinný uchovávať 10 rokov. Podnikateľom vyplynula z nového zákona aj povinnosť zabezpečiť uchovanie taxatívne uvedených dokladov chronologicky usporiadaných po dobu 5 rokov.

Mení sa aj doba a uchovanie dokladu „VKLAD“. Tá sa skracuje z jedného roka na lehotu 1 dňa. Podnikateľ ho bude uchovávať počas dňa jeho vyhotovenia.

Povinnosťou je podľa novely zákona používať pásku, ktorá zabezpečí uchovanie údajov 5 rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli doklady vyhotovené. Mnohí podnikatelia povinnosť obchádzali tým, že bločky kopírovali. Kopírovanie bločkov však ani v súčasnosti nie je v súlade so zákonom.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 272 kB]

(30. 10. 2013)

Archív tlačových správ