Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 10

Zánik sankcií

BRATISLAVA – 29.03.2016: Do konca mesiaca majú firmy šancu zbaviť sa sankcií za neuhradenie dane z pridanej hodnoty. Platí to v prípade, že do 31. marca 2016 uhradia dlh na tejto dani, ktorý im vznikol napríklad v dôsledku neuhradenia faktúr od svojich odberateľov, ktorí sú v reštrukturalizácií.

Zaniknutie sankcie umožňuje „Nariadenie vlády SR č. 90/2015 Z. z. o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k dani z pridanej hodnoty“ a platí to v prípade dodávateľov firiem, ktoré sa dostali do reštrukturalizácie.

Príklad:

Firma A dodala stavebné práce firme B a vystavila jej faktúru. Firma B však túto faktúru firme A nezaplatila a časom sa firma B vstúpila do reštrukturalizácie. Firma A pri podaní daňového priznania na DPH nemala z čoho daň zaplatiť čo je dôvodom na sankcie. Ak však firma A do 31. marca 2016 uhradí daň, ktorú mala zaplatiť v minulosti – na základe nariadenia vlády jej všetky sankcie, ktoré súviseli s neuhradením tejto dane, zaniknú.

Na uhradenie dane ostávajú posledné dva dni.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 122 kB; nové okno]

(29. 03. 2016)

Archív tlačových správ