Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 16

Záväzné stanovisko zabezpečí istotu

BRATISLAVA – 19. 08. 2014: Podnikateľom budú od 1. septembra pri nejednoznačnom výklade zákonov pomáhať záväzné stanoviská finančnej správy. Uľahčia im napríklad daňové posudzovanie  pri zložitých obchodných transakciách a ušetrí obavy zo sporov a pokút.

Už o dva týždne bude môcť daňový subjekt požiadať finančné riaditeľstvo o záväzné stanovisko k uplatňovaniu daňových predpisov. Finančné riaditeľstvo v ňom potvrdí, či považuje firmou navrhnutý postup za správny.

Finančné riaditeľstvo vydá záväzné stanovisko na základe  žiadosti, ktorá bude musieť obsahovať zákonom určené náležitosti obsiahnuté v daňovom poriadku. Žiadosti o záväzné stanovisko by sa mali týkať predovšetkým náročných problémov, v ktorých nie je jednoduché správne interpretovať požiadavky zákona. V tomto štádiu sa to bude týkať vybraných problémov pri uplatňovaní dane z príjmu a dane z pridanej hodnoty.

Záväzné stanovisko vydá finančné riaditeľstvo daňovému subjektu v lehote 60 dní  od doručenia žiadosti. Ak vzhľadom na zložitosť prípadu  nemožno vydať záväzné stanovisko v tejto lehote , finančné riaditeľstvo oznámi túto skutočnosť daňovému subjektu  a požiada ho o vyjadrenie, či súhlasí s vydaním stanoviska v predĺženej lehote. Ak daňový subjekt  oznámi  v lehote 8 dní pracovných dní, že s predĺžením lehoty na vydanie záväzného stanoviska nesúhlasí alebo ak sa nevyjadrí, považuje sa žiadosť za vzatú späť.

Vydané záväzné stanovisko je záväzné pre správcu dane aj pre druhostupňový orgán.

Vydanie záväzného stanoviska  je spoplatnené a daňový subjekt je povinný zaplatiť poplatok spolu so žiadosťou o záväzné stanovisko. Poplatok sa pohybuje vo výške 1% až 3% z hodnoty predpokladaného obchodného prípadu. Poplatok sa nebude týkať bežných, jednoduchých výkladov, ktoré dnes bežne daňové úrady dávajú.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 196 kB]

(19. 08. 2014)

Archív noviniek