Preskočiť na hlavný obsah

Prispeli sme do zbierky Múzea Na čiare

MICHALOVCE – 07.07.2021: Príslušníci finančnej správy z Colného úradu Michalovce prispeli do zbierky Múzea Na čiare. Múzeu darovali staré uniformy, výstrojné súčasti aj vzorky predmetov použitých na pašovanie. 

Príslušníci finančnej správy z Colného úradu Michalovce navštívili predstaviteľov Občianskeho združenia Na čiare manželov Felšöciovcov. Aj týmto spôsobom tak vyjadrili podporu netradičnej myšlienke vybudovania múzea pašeráctva, prevádzačstva a histórie východnej hranice so symbolickým názvom „Na čiare“ v prihraničnej obci Lekárovce.

Do zbierky múzea darovali staré uniformy a výstrojné súčasti, vzorky autentických predmetov použitých na pašovanie aj fotodokumentáciu z viacerých prípadov. Príslušníci pomohli s ustrojením figurín do uniforiem a v sprievode majiteľov si prezreli pripravované priestory múzea situované v prepravných kontajneroch, ktoré majú symbolický význam spätý s medzinárodným obchodom a zároveň s nelegálnou migráciou. "Veľmi sa tešíme rozvíjajúcej sa spolupráci medzi našim múzeom a finančnou správou. Jedným zo zámerov múzea je totiž poukázať na prácu colníkov na našej východnej hranici a  ich úspešné záchyty pašovaného tovaru, ktorý sa na naše územie z Ukrajiny snažia pašeráci dostať. Veríme, že táto spolupráca sa bude úspešne rozvíjať aj v budúcnosti." skonštatovala za Múzeum Na čiare Vanda Felšöci.

Majiteľov múzea potešili najmä kusy špeciálne upravených drevených dosiek a hranolov zo záchytov pašovaných cigariet na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom, ktoré si budú môcť prezrieť všetci návštevníci. Vyjadrili úprimné poďakovanie za dary do zbierky múzea a colnému úradu venovali DVD filmu Čiara s podpismi hlavných protagonistov.  

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 117 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež fotogaléria

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovým a colným  podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(07. 07. 2021)

Archív noviniek