Preskočiť na hlavný obsah

Na Zelenú linku sme dostali 745 podnetov

BRATISLAVA – 26.08.2021: Kriminálny úrad finančnej správy vlani zaznamenal na Zelenej linke 745 podnetov. Väčšinu z nich poslali občania emailom či klasickou poštou. Na bezplatné telefónne číslo 0800 110 110 zavolalo 79 ľudí. 

Za rok 2020 podali občania na Zelenú linku  finančnej správy 745 podnetov. Ľudia najviac (271) v podnetoch poukazovali na daňové podvody (krátenie daní), 129 podnetov sa týkalo nevydávania pokladničných dokladov či faktúr. Zvyšok sa týkal najmä nezákonného dovozu liehu, tabaku
či omamných a psychotropných látok, ale občania nahlasovali aj podnety v oblasti protizákonného konania, prenájmu nehnuteľností či nezákonné podnikanie.  

Zelená linka je bezplatná telefónna linka zo všetkých telefónnych sietí v Slovenskej republike. Bola vytvorená s cieľom umožniť občanom bezplatné podávanie podnetov, ktoré sa týkajú trestnej činnosti najmä v oblasti dane z pridanej hodnoty a spotrebných daní (tabak, cigarety, lieh, minerálne oleje), ale aj nezákonného dovozu, vývozu a tranzitu drog a nebezpečných materiálov, porušovania colných predpisov alebo práv duševného vlastníctva. 

Akékoľvek nahlasovanie trestnej činnosti môžu občania podávať:

  • emailom: oskufs@financnasprava.sk ,
  • telefonicky: 0800 110 110 (tzv. „zelená linka“)
  • písomne: Kriminálny úrad finančnej správy, Operačné stredisko, Bajkalská 24, 824 97 Bratislava 26

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 142 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(26. 08. 2021)

Archív noviniek