Preskočiť na hlavný obsah

Zelená linka v roku 2015

BRATISLAVA – 18. 3. 2016: Kriminálny úrad finančnej správy zaznamenal minulý rok na Zelenej linke 859 podnetov. Väčšinu z nich poslali občania emailom či klasickou poštou. Na bezplatné telefónne číslo 0800 110 110 ich zavolalo 126.

 V roku 2015 nahlasovali občania najmä podozrenie na krátenie daní. Poukazovala naň viac ako tretina všetkých podnetov. Druhé najčastejšie podozrenia mali ľudia v súvislosti s nevydávaním pokladničných dokladov. Ostatné podnety sa týkali nelegálneho zamestnávania, spotrebných daní a nelegálnych páleníc, porušovania práv duševného vlastníctva a iných trestných činností. Viaceré podnety, vybavovanie ktorých nespadá do kompetencií finančnej správy, boli postúpené iným úradom ako  sú ministerstvo vnútra, inšpektorát práce, okresné či krajské úrady ale aj Slovenská obchodná inšpekcia.

 Občania môžu bezplatne a anonymne nahlasovať podnety aj tento rok. Mali by sa primárne týkať trestnej činnosti najmä v oblasti dane z pridanej hodnoty a spotrebných daní (tabak, cigarety, lieh, minerálne oleje), ale aj nezákonného dovozu, vývozu a tranzitu drog a nebezpečných materiálov, porušovania colných predpisov alebo práv duševného vlastníctva. 

Podozrenia môžu občania nahlasovať viacerými spôsobmi: 

Emailom: oskufs@financnasprava.sk

Telefonicky: 0800 110 110 (alebo z mobilných sietí 02/582 51 311)

Písomne alebo osobne: Kriminálny úrad finančnej správy, Bajkalská 24, 82497, Bratislava 26

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 123 kB; nové okno]

(18. 03. 2016)

Archív noviniek