Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 11

Občania majú k dispozícii zjednodušené formuláre na elektronický dovoz

Bratislava – 12.10.2017: Finančná správa zjednodušila používateľom používanie tlačiva dovozného colného vyhlásenia. Vďaka ukončenej tretej etape zmien majú používatelia eDovozu k dispozícii nové zjednodušené formuláre, najmä pre fyzické osoby. Finančná správa tak podľa plánu dokončila proklientske opatrenia pri používaní elektronického dovozu. 

Finančná správa od začiatku leta zrealizovala sériu krokov, ktoré zjednodušujú používateľom používanie tlačiva dovozného colného vyhlásenia. Najnovšie vstúpili do platnosti opatrenia z tretej, poslednej etapy zmien. Tá prináša nasadenie nových formulárov agendy eDovoz. Nové formuláre sú jednoduchšie, prehľadnejšie a obsahujú vysvetľujúce poznámky, čím zjednodušujú podávanie colných vyhlásení najmä pre fyzické osoby. 

Od júla, keď finančná správa predstavila balík proklientskych úprav s cieľom zjednodušiť proces e-Dovozu a registrácie do Centrálneho elektronického priečinku, sa zmeny dotkli týchto oblastí:

  • možnosť podpisovať aj v iných operačných systémoch (Chrome, Firefox, EDGE, Linux, Mac OS),
  • zjednodušenie procesu registrácie v Centrálnom elektronickom priečinku (CEP),
  • zjednodušenie prístupu k dovozným colným vyhláseniam,
  • sprehľadnenie popisu chýb pri vypĺňaní formulára,
  • zjednodušenie a sprehľadnenie vypĺňania dovozného colného vyhlásenia najmä pre fyzické osoby – nepodnikateľov,
  • nové formuláre. 

Elektronické dovozné colné konanie je od mája 2017 povinné pre všetky firmy aj občanov. Do dnešného dňa sme prijali do nového systému eDovoz viac ako 118 637 colných vyhlásení, v ktorých bolo takmer 237 646 tovarových položiek. Colných vyhlásení podaných občanmi prostredníctvom podateľne CEP do eDovoz-u od mája 2017 bolo 9 041. Z tohto počtu sa občania nechali zastupovať v 9 000 prípadoch. V prípade, ak totiž občan elektronické colné konanie neabsolvuje sám, môže to za neho urobiť súkromný prepravca, ktorý mu doručuje zásielku. 

Výhodou elektronického colného konania je šetrenie času, finančných prostriedkov pri prejazdoch na colnicu, colné konanie je rýchlejšie a vďaka podávaniu elektronických správ je zároveň aj efektívnejšia komunikácia priamo s colným úradom. 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 202 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,66 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(12. 10. 2017)

Archív noviniek