Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 13

Nové návrhy na zlepšenie podnikateľského prostredia

ŽILINA – 02. 12. 2016: Na trojdňovej medzinárodnej konferencii v Senci s témou Schválený hospodársky subjekt, ktorá skončila včera, padli návrhy na zlepšenie podnikateľského prostredia a posilnenie vzájomného uznávania certifikátov s USA, Japonskom a Čínou.

Historicky prvého európskeho workshopu zameraného na program zahraničného obchodu, do ktorého sa zapájajú firmy spoľahlivé pre colné orgány aj obchodných partnerov, sa v uplynulých troch dňoch v Senci zúčastnilo 155 zástupcov colných správ z celého sveta, súkromného sektora aj medzinárodných organizácií.

Na stretnutí si účastníci vymenili prvé skúsenosti pri uplatňovaní pravidiel podľa nového Colného kódexu Únie. Časť diskusie venovali skúsenostiam v oblasti spolupráce s inými štátnymi orgánmi na európskej a tiež medzinárodnej úrovni, pričom zdôraznili potrebu zaoberať sa aj ďalšími možnosťami. Za podstatné považujú preskúmať nové perspektívy vo výhodách pri vzájomnom uznávaní povolení pre schválené hospodárske subjekty. Komunikovali aj o posilnení bezpečnosti a uľahčení globálneho obchodu. Zástupcovia colných správ členských štátov vrátane slovenských, dostali úlohu prednostne zaobchádzať so strednými a malými podnikmi. Predstavitelia štátnych orgánov a organizácií majú zvážiť kroky na zníženie administratívneho zaťaženia a uvažovať o programoch partnerstva s obchodnou sférou.

Na záver konferencie sa zúčastnení zhodli na tom, že je potrebné dvíhať povedomie a zlepšiť komunikáciu o programe a jeho praktickom využití vrátane vzájomného uznávania medzi všetkými partnermi, colnými orgánmi, inými štátnymi orgánmi a hospodárskymi subjektmi. Rovnako chcú posilniť spoľahlivosť a dôveryhodnosť tohto projektu, aby ho lepšie vnímala verejnosť.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 199 kB; nové okno]

(02. 12. 2016)

Archív noviniek