Preskočiť na hlavný obsah

Zmena režimu na vonkajšej pozemnej hranici Slovenskej republiky s Ukrajinou

BRATISLAVA – 13.1.2021: Od 15. januára 2021 od 07:00 h sa mení režim na vonkajšej pozemnej hranici Slovenskej republiky s Ukrajinou.

Hraničný priechod Vyšné Nemecké – Užhorod

  • otvorený nepretržite pre osobnú a nákladnú dopravu,
  • tento hraničný priechod nemôžu využívať peší a cyklisti z dôvodu nevyhovujúcej infraštruktúry na ukrajinskej strane. 

Hraničný priechod Ubľa - Malyj Bereznyj

  • otvorený nepretržite pre osobnú dopravu a nákladnú dopravu do 3,5t,
  • tento hraničný priechod môžu využívať aj peší a cyklisti. 

Hraničný priechod Veľké Slemence - Mali Slemenci zostává do odvolania zatvorený. Na železničných hraničných priechodoch Čierna nad Tisou – Čop a Maťovské Vojkovce - Pavlovo nedochádza k žiadnym zmenám. 

Na územie Slovenskej republiky môžu cez vonkajšiu hranicu vstúpiť štátni príslušníci tretích krajín, ktorí majú udelený platný pobyt na území Slovenskej republiky alebo sú držiteľmi národného víza vydaného zastupiteľskými úradmi Slovenskej republiky v zahraničí. Na územie Slovenskej republiky sa umožňuje aj vstup štátnych príslušníkov tretích krajín so vzťahom k osobe s trvalým alebo prechodným pobytom v Slovenskej republike alebo k občanovi Slovenskej republiky, (manžel/ka, maloleté dieťa týchto osôb, rodič maloletého dieťaťa). Na tieto osoby sa po vstupe na územie Slovenskej republiky vzťahujú karanténne opatrenia uvedené vo § 1 ods. 2 až 4 a § 2 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  č. 7/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky. To znamená, že je im nariadená povinná izolácia, vrátane všetkých osôb žijúcimi s nimi v spoločnej domácnosti. Ďalej sú povinné registrovať na webe http://korona.gov.sk/ehranica, podstúpiť laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 najskôr v piaty deň izolácie a oznámiť svoj príchod príslušnému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. 

Na územie Slovenskej republiky môžu vstúpiť bez karanténnych obmedzení aj štátni príslušníci tretích krajín, ktorí patria pod niektorú zo všeobecných výnimiek uvedených vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Sú to napr. členovia posádky nákladnej dopravy, piloti, rušňovodiči, vodiči a posádky zdravotnej služby, atď. 

Slovenská republika tiež umožňuje vstup štátnych príslušníkov tretích krajín za účelom tranzitu do niektorého z členských štátov EÚ, v ktorom majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt. Tranzit územím Slovenskej republiky sa musí uskutočniť bez zastavenia, okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt a najneskôr do ôsmich hodín.

Vstup občanov členských štátov EÚ na územie Slovenskej republiky cez vonkajšiu hranicu nie je obmedzený, rovnako sa však na nich po vstupe vzťahujú  karanténne opatrenia uvedené vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky alebo podmienky pre tranzit cez naše územie.     

Zároveň  upozorňujeme, že uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 1 zo 6. januára 2021 je na našom území do 24. januára 2021 obmedzená sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania s osobitným režimom pre územný obvod okresu Nitra. Osoby po vstupe na naše územie musia tento zákaz rešpektovať a vychádzať len z dôvodov výnimiek uvedených v tomto uznesení Vlády Slovenskej republiky.   

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 303 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(13. 01. 2021)

Archív noviniek