Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 15

Zmena softvérových komponentov pre elektronickú komunikáciu – nová podpisová politika

Informácia o zmenách v podmienkach elektronickej komunikácie v súvislosti so zmenou softvérových komponentov pre elektronickú komunikáciu.

Finančná správa Vám oznamuje, že dňa 31.1.2014 končí platnosť podpisovej politiky pre dokumenty podpísané ZEP (zaručený elektronický podpis) v orgánoch štátnej správy vydanej Národným bezpečnostným úradom SR (NBÚ SR) v roku 2010. Po uvedenom dátume nebude možné používať túto podpisovú politiku pre vyhotovovanie zaručeného elektronického podpisu pri podpisovaní elektronických správ a dokumentov v podmienkach elektronickej komunikácie s finančnou správou.

S platnosťou od 3.12.2013 bola NBÚ SR vydaná nová podpisová politika (s dobou platnosti do 3.12.2017) a vzhľadom na túto skutočnosť je potrebné vykonať v záujme bezproblémového prechodu na nové podmienky elektronickej komunikácie aktualizáciu softvérového vybavenia – inštaláciu novej podpisovej politiky, ktorú využívate na podpisovanie elektronických správ so zaručeným elektronickým podpisom (ZEP).

Predmetom aktualizácie softvérového vybavenia je korektné nainštalovanie novej podpisovej politiky na všetkých PC používateľov, kde sa vykonáva vyhotovovanie zaručeného elektronického podpisu pri podpisovaní elektronických správ a dokumentov v podmienkach elektronickej komunikácie s finančnou správou. Inštaláciu je potrebné zrealizovať v predstihu, najneskôr do 31.1.2014.

Pokyny k stiahnutiu a inštalácii novej podpisovej politiky pre používateľov elektronických služieb finančnej správy – Sekcie daňovej:

Predpokladom správnej funkčnosti novej podpisovej politiky je nainštalovanie komponentov z aktualizačného inštalačného balíčka, ktorý bol vytvorený pre tento účel. Inštalačný balíček si môžete stiahnuť kliknutím tu.

Po stiahnutí inštalačného balíčka rozbaľte jeho obsah do ľubovoľného pracovného adresára, odkiaľ budete spúšťať samotnú inštaláciu. Pri inštalácii sa riaďte pokynmi uvedenými v používateľskej príručke pre inštaláciu podpisovej politiky, ktorá je súčasťou inštalačného balíčka bod 1.1.

Postup pri inštalácii odporúčame konzultovať s dodávateľom/správcom Vášho softvérového vybavenia.

Doručením aktualizačného inštalačného balíčka boli zo strany finančnej správy poskytnuté všetky softvérové komponenty potrebné na prechod na nové podmienky elektronickej komunikácie.

Pokyny k stiahnutiu a inštalácii novej podpisovej politiky pre používateľov elektronických služieb finančnej správy – Sekcie colnej:

Predpokladom správnej funkčnosti novej podpisovej politiky je nainštalovanie komponentov z aktualizačného inštalačného balíčka, ktorý bol vytvorený pre tento účel. Inštalačný balíček si môžete stiahnuť kliknutím tu.

Po stiahnutí inštalačného balíčka rozbaľte jeho obsah do ľubovoľného pracovného adresára, odkiaľ budete spúšťať samotnú inštaláciu. Pri inštalácii sa riaďte pokynmi uvedenými v používateľskej príručke pre inštaláciu podpisovej politiky, ktorá je súčasťou inštalačného balíčka.

Postup pri inštalácii odporúčame konzultovať s dodávateľom/správcom Vášho softvérového vybavenia.

V prípade ďalších otázok alebo problémov súvisiacich s inštaláciou softvérových komponentov kontaktujte technický helpdesk na e-mailovej adrese: helpdesk.ekrtech@financnasprava.sk.

Doručením aktualizačného inštalačného balíčka boli zo strany finančnej správy poskytnuté všetky softvérové komponenty potrebné na prechod na nové podmienky elektronickej komunikácie.

(31. 01. 2014)

Archív noviniek