Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W1

Zmena vo vedení finančnej správy

BRATISLAVA – 20.12.2018: Vo finančnej správe dochádza k zmene v jej vedení. Na svojom poste končí generálny riaditeľ sekcie colnej. Meno nového generálneho riaditeľa bude známe v najbližších dňoch.

Prezidentka finančnej správy Lenka Wittenbergerová odvolala z funkcie generálneho riaditeľa sekcie colnej plk. JUDr. Milana Jurčinu. Doterajší generálny riaditeľ skončí vo funkcii generálneho riaditeľa k 31.12.2018. V služobnom pomere vo finančnej správe bude pokračovať. O novom generálnom riaditeľovi sekcie colnej sa rozhodne v najbližších dňoch.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 195 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(20. 12. 2018)

Archív noviniek