Preskočiť na hlavný obsah

Organizačné zmeny na Colnom úrade Michalovce

MICHALOVCE – 31.10.2022: Colný úrad Michalovce oznamuje podnikateľskej verejnosti, že s účinnosťou od 1.11.2022 dochádza k organizačnej zmene colného úradu, a to k zrušeniu Pobočky colného úradu Dobrá Terminál kombinovanej dopravy. 

Colný úrad Michalovce oznamuje, že dochádza k zmene organizačnej štruktúry colného úradu. Dňom 31.10.2022 sa ruší kombinovaná vnútrozemská Pobočka colného úradu Dobrá Terminál kombinovanej dopravy, ktorá zabezpečovala výkon colného dohľadu a správu spotrebných daní.

Nástupníckou pobočkou sa dňom 1. novembra 2022 stáva hraničná kombinovaná Pobočka colného úradu Čierna nad Tisou so sídlom Železničná 212, 076 43 Čierna nad Tisou, ktorá bude zabezpečovať výkon colného dohľadu a daňového dozoru na pracoviskách v Čiernej nad Tisou a Dobrej. 

Colný úrad zároveň upozorňuje deklarantov na zmenu pracovného času colnej časti pobočky. Colné formality na pracovisku v Dobrej budú môcť vybaviť denne pondelok až nedeľu v čase od 6:00 hod. do 18:00 hod. Pracovná doba daňovej časti pobočky pracovisko Dobrá ostáva nezmenená, t. j. pondelok až piatok od 8:00 hod. do 16:00 hod.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 116 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(31. 10. 2022)

Archív noviniek