Preskočiť na hlavný obsah

Zmeny pri odvode z podnikania v regulovaných odvetviach

BRATISLAVA – 11.01.2024: Od 1. januára tohto roku má povinnosť platiť osobitný odvod  z podnikania v regulovaných odvetviach osoba, ktorá vykonáva činnosti  na základe povolenia vydaného alebo udeleného Národnou bankou Slovenska (NBS). Podmienkou je výsledok hospodárenia za účtovné obdobie za rok 2022  v sume aspoň tri milióny eur. Povinnosť oznámiť a zaplatiť odvod je do 31. januára 2024.

Novela zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach priniesla so sebou zmeny pre osoby, ktoré budú spomínaný odvod platiť. Vyplýva z nej, že od  1. januára 2024 má povinnosť platiť odvod osoba, ktorá vykonáva činnosti na základe povolenia vydaného alebo udeleného NBS. Ide o osobu alebo organizačnú zložku zahraničnej osoby, ktorá má oprávnenie na výkon činnosti v regulovanej oblasti a predpokladá, že bude činnosť, na ktorú má oprávnenie, vykonávať celé odvodové obdobie.

Regulovanej osobe vzniká povinnosť platiť odvod, ak jej výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami, resp. predpokladaný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie, dosiahne aspoň sumu 3 000 000 eur. Povinnosť oznámiť a zaplatiť odvod má do 31. januára 2024. Oznámenie bude predkladať na aktualizovanom formulári, ktorý bude uverejnený na Portáli finančnej správy (PFS) v priebehu budúceho týždňa.

Finančná správa upozorňuje dotknuté osoby, že dochádza aj k zmene čísla účtu pre regulovaný odvod, ktorý bude príjmom štátneho rozpočtu SR. Toto nové číslo bude zverejnené na PFS v najbližších dňoch. Finančná správa pripravuje aj informatívne upozornenie formou softwarningu.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 124 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(11. 01. 2024)

Archív noviniek