Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Zmeny s ambíciou zlepšiť podnikanie

BRATISLAVA, 12. 1. 2017: Nový rok priniesol viaceré zásadné zmeny v daňovej legislatíve najmä s ambíciou zlepšiť podnikateľské prostredie. Novela zákona o dani z príjmov okrem iného znižuje sadzbu dane z príjmov právnickej osoby a zvyšuje aj limit uplatňovania paušálnych výdavkov.

Počnúc zdaňovacím obdobím začínajúcim najskôr 1.1.2017 sa znižuje sadzba dane z príjmov právnickej osoby z 22 % na 21 %. Na aktuálne daňové priznania na daň z príjmu za rok 2016 táto zmena nemá vplyv.

Po novom si budú môcť fyzické osoby uplatniť výdavky vo výške 60% z príjmov z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti a z použitia diela a umeleckého výkonu. Strop je 20 000 eur ročne.

Úpravou sa v súvislosti s uplatňovaním výdavkov percentom z príjmov:

  • zvyšuje percento výdavkov uplatňovaných z príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, resp. z príjmov z použitia diela a použitia umeleckého výkonu, a to z doterajších 40 % na 60 %,
  • zvyšuje maximálna ročná hranica výdavkov, ktoré si daňovník môže pri uplatňovaní výdavkov percentom z príjmov uplatniť z doterajších 5 040 eur na 20 000 eur
  • ruší sa pomerné uplatňovania z ročnej maximálnej hranice pre uplatnenie paušálnych výdavkov, ak daňovník začal alebo skončil v priebehu zdaňovacieho obdobia podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť, resp. začal alebo prestal poberať príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu.

Ostatné podmienky pre uplatnenie paušálnych výdavkov ustanovené zákonom o dani z príjmov sa nemenia. Zvýšená maximálna hranica paušálnych výdavkov by mala motivovať a povzbudiť daňovníkov, aby priznávali skutočné príjmy.

Zmeny v ustanovení sa prvý krát uplatnia pri vyčíslení daňovej povinnosti za zdaňovacie obdobie roku 2017.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 134 kB; nové okno]

(12. 01. 2017)

Archív tlačových správ