Preskočiť na hlavný obsah

Zmeny v kontrolnom výkaze

BRATISLAVA – 10. 05. 2016: Novela zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH) priniesla nové pravidlá vo vykazovaní  údajov v kontrolnom výkaze. Zmeny začali platiť v apríli a podnikatelia ich prvý krát musia zohľadniť práve v týchto dňoch. Cieľom novely je boj s daňovými podvodmi.

 V Kontrolnom výkaze (KV) dochádza k zmene vo vykazovaní údajov v  tabuľke v časti B 3. Do tejto časti sa zapisujú údaje zo zjednodušených faktúr:

  1. doklad z elektronickej registračnej pokladnice,
  2. doklad z tankovacieho automatu na pohonné látky,
  3. doklad za tovar alebo službu v cene do 100 €,
  4. podkladová časť nálepky diaľničnej známky.

 Doterajší postup : V kontrolnom výkaze v časti B.3. platiteľ dane za zdaňovacie obdobia do 31.03.2016 vykazuje celkovú sumu základov dane, celkovú sumu dane a celkovú sumu odpočítanej dane zo všetkých prijatých zjednodušených faktúr, z ktorých si za príslušné zdaňovacie obdobie uplatňuje odpočítanie dane.

To znamená , že teraz  platiteľ dane neuvádza v časti B.3. KV od koho tovar alebo službu  nakúpil. Údaje zo zjednodušených faktúr vykazuje v jednom riadku  sumárne. Prax ale  ukázala  práve pri týchto dokladoch veľké úniky na dani.

 Po novom : Novela zákona o DPH zavádza s  účinnosťou od 1.4.2016 povinnosť pre platiteľov dane vykazovať v kontrolnom výkaze údaje v členení podľa dodávateľov v prípade, že za dané zdaňovacie obdobie celková suma odpočítanej dane zo zjednodušených  faktúr bude 3 000 eur a viac. Vtedy je platiteľ dane v kontrolnom výkaze povinný uviesť osobitne celkovú sumu základov dane, celkovú sumu dane a celkovú sumu odpočítanej dane v členení podľa jednotlivých dodávateľov tovarov a služieb s uvedením ich identifikačného čísla pre DPH.

To znamená, že pri uvádzaní údajov o odpočítaní dane zo zjednodušených faktúr zavádza novelizovaný zákon hranicu 3 000 eur. Platiteľ už bude musieť sledovať výšku odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr. Pri prekročení  zákonom stanovenej sumy  odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr  budú platitelia dane povinní v kontrolnom výkaze identifikovať aj obchodných partnerov prostredníctvom ich identifikačného čísla pre daň.

 Opatrenie reaguje na doterajšie poznatky z praxe a kladie si za cieľ zabrániť neoprávneným odpočtom DPH zo zjednodušených faktúr, nakoľko v tomto smere boli  zaznamenané zvýšené riziká.

Zmeny začnú platitelia DPH uplatňovať prvýkrát za zdaňovacie obdobie apríl 2016, ak sú mesačnými platiteľmi dane, respektíve za druhý  štvrťrok 2016, ak pôjde o štvrťročných platiteľov dane.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 123 kB; nové okno]

(10. 05. 2016)

Archív noviniek