Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Zmeny v označovaní spotrebiteľských balení liehu

Prešov – 12. 12. 2014: Upozornenie pre subjekty podnikajúce v oblasti  alkoholických nápojov. Od 1. októbra 2014 sa podstatne zmenili predpisy, ktoré upravujú systém používania kontrolných známok.

Ochrana zdravia spotrebiteľov, ale aj snaha o zníženie daňových únikov na spotrebných daniach  viedli k legislatívnym zmenám, ktoré priniesli zmeny v oblasti tlače, distribúcie a vo vedení evidencie nových kontrolných známok. Od 1. októbra zabezpečuje tlač kontrolných známok podľa nového systému tlače, distribúcie a použitia kontrolných známok už len jedna a to štátna tlačiareň, ktorou je Mincovňa Kremnica. Tento štátny podnik je zároveň jediným miestom, kde sa budú odberateľom vydávať kontrolné známky. Dohľad nad nakladaním s kontrolnými známkami a ich likvidáciou v tlačiarni vykonáva Finančná správa SR, ktorá očakáva, že nový elektronický systém kontrolných známok s dokonalejšími ochrannými prvkami povedie k sprehľadneniu trhu s liehovinami.

Každá nová kontrolná známka obsahuje jedinečné 12-miestne alfanumerické číslo, ktoré je vyjadrené aj vo forme dvojrozmerného čiarového kódu. Spotrebitelia si môžu pomocou voľne šíriteľných aplikácií, napríklad svojím smartfónom „dekódovať“ základné údaje z kontrolnej známky, ako napríklad odberateľa kontrolnej známky, druh liehu  a podobne.

V prešovskom kraji sa nový systém kontrolných známok zatiaľ dotkol 20 firiem, ktoré v rámci podnikania uvádzajú do daňového voľného obehu spotrebiteľské balenia liehu, pričom im zo zákona vyplýva povinnosť označiť ich kontrolnými známkami. Podnikatelia sa však nemusia obávať. Prechod na nový systém bude postupný a označovať liehoviny starými kontrolnými známkami budú môcť až do konca marca 2015 a uvádzať ich do daňového voľného obehu  budú môcť až do konca júna 2015. Takto označené spotrebiteľské balenia liehu si spotrebitelia budú môcť  zakúpiť v obchodnej sieti do 30. septembra 2016.

Predajcovia spotrebiteľských balení liehu však nesmú zabudnúť na povinnosť vykonať inventarizáciu zásob spotrebiteľských balení liehu, ktoré sú označené starými kontrolnými známkami k 30. 6. 2015 a najneskôr do 15. 7. 2015 oznámiť Colnému úradu Prešov zistený stav zásob. Predajcov spotrebiteľských balení liehu by sme tiež radi upozornili na skutočnosť, že spotrebiteľské balenia liehu označené novými kontrolnými známkami  môžu predávať až po vypredaní rovnakého sortimentu spotrebiteľských balení liehu, označených starými kontrolnými známkami.

Finančná správa plánuje zefektívniť kontrolu trhu s liehovinami aj prostredníctvom mobilnej aplikácie, ktorá od februára 2015 umožní občanom, aby sa prostredníctvom načítania jedinečného QR kódu aktívne podieľali na kontrole pravosti liehovín na trhu.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 200 kB]

(12. 12. 2014)

Archív noviniek