Preskočiť na hlavný obsah

Znenie Dohody o obchode a spolupráci medzi EÚ a Veľkou Britániou

Európska komisia zverejnila znenie Dohody o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom po 1.1.2021. Zhrnutie v slovenskom jazyku môžete nájsť tu: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_20_2531

Viac otázok a odpovedí k tejto dohode sa môžete dozvedieť aj tu (v anglickom jazyku)
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2021-brexit-top-50-faq.pdf

(30. 12. 2020)

Archív noviniek