Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W3

Zo zoznamu zakázaných webov sme vyradili 42 subjektov

BRATISLAVA – 11.07.2018:  Finančná správa už vyradila zo zoznamu zakázaných webových sídiel s nelegálnym hazardom 42 subjektov, pretože ukončili svoju činnosť. Kontrola nad poskytovaním internetových hazardných hier prináša výsledky. Momentálne sa v zozname zakázaných webových sídiel nachádza 197 webstránok.

Zamestnanci finančnej správy zasiahli už voči 438 webovým sídlam, pričom 18 subjektov prestalo poskytovať službu ešte pred oficiálnym zaslaním výzvy. Subjekty, ktorým bola zaslaná oficiálna výzva, majú 10 dní na to, aby nelegálnu činnosť ukončili, pričom na základe výzvy tak urobilo 180 z nich. Súd na základe žiadosti finančnej správy vydal už 13 príkazov na zamedzenie vykonania platobnej operácie v prospech účtov nelegálnych prevádzkovateľov a už 86 príkazov na zamedzenie prístupu k webovému sídlu s nelegálnym obsahom.

V zozname zakázaných webových sídiel je momentálne zverejnených 197 stránok s nelegálnym hazardom. Finančná správa z neho vyradila 42 subjektov z dôvodu ukončenia poskytovania zakázanej ponuky. Za prevádzkovanie zakázaných ponúk môže byť uložená pokuta až do výšky 500 000 eur.

Kontrola nelegálneho hazardu sa dostala do kompetencie finančnej správy na základe novely zákona o hazardných hrách, ktorá upravila podmienky dozoru nad poskytovaním internetových hazardných hier. Prvý prehľad webových sídiel zverejnila finančná správa v júli minulého roku. Vtedy sa v ňom nachádzalo iba 10 webstránok.

Zoznam prevádzkovateľov nelegálneho hazardu na internete je verejne dostupný na portáli "Úradu pre reguláciu hazardných hier" [nové okno].

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 199 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(11. 07. 2018)

Archív noviniek