Preskočiť na hlavný obsah

Novinky v zozname dlžníkov

BRATISLAVA – 18. 05. 2016: Dlžníci pozor, na úhradu menších dlhov ostávajú posledné dva týždne. Zákon znížil výšku dlžnej sumy a tak bude finančná správa zverejňovať viac občanov a firiem, ktorí dlhujú na daniach. Nové pravidlá začali platiť v máji.

Podľa doterajšieho zákona sa zverejňoval zoznam daňových dlžníkov raz ročne podľa stavu k 31.12. predchádzajúceho roka (teda do 30. 6. 2015 sme mali povinnosť zverejniť dlžníkov k 31. 12. 2014). Na zoznam sa dostali daňovníci, ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzických osôb 17 000 eur a u právnických osôb 170 000 eur a nezaniklo právo na ich vymáhanie. Súčasne platný zoznam je uverejnený na portáli finančnej správy v časti Zoznam daňových dlžníkov.

Podľa novely, ktorá začala platiť od 1. mája 2016 budeme zoznam daňových dlžníkov aktualizovať na mesačnej báze. Zverejnení budú tí, ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla 170 eur, a to podľa stavu k poslednému dňu kalendárneho mesiaca. Aktualizované zoznamy budú zverejňované vždy do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa zoznam vyhotovuje. Prvý zoznam za mesiac máj 2016 teda zverejníme do 30. júna 2016.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 120 kB; nové okno]

(18. 05. 2016)

Archív noviniek